De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Tijdens Houtdorp Rijssen bouwen kinderen in een week tijd van pallets een huttendorp. Het wordt de week vóór de bouwvakvakantie gehouden. Dan ruimen (bouw)bedrijven op en kunnen ze materiaal leveren aan het Houtdorp. De werving gaat via posters en facebook. Op het terrein worden keten geplaatst voor de EHBO en vrijwilligers, het wordt ingericht en er wordt materiaal gebracht.

Op maandag gaat het Houtdorp van start. Kinderen mogen zelf de groepjes bepalen waar ze de hut mee bouwen. Op woensdag rond 10 uur komt de burgermeester van Rijssen naar het Houtdorp. Hij kiest de mooiste hut uit, waarbij hij rekening houdt met het aantal kinderen dat aan de hut werkte en de leeftijd. De kinderen die de mooiste hut hebben gebouwd, mogen op vrijdagavond met de brandweer meerijden die het Houtdorp komt blussen.

Op de woensdagavond is er kijkavond voor de ouders met een loterij. Dan kunnen de ouders een versnapering en drinken kopen om de kosten voor het Houtdorp te drukken. Donderdagavond wordt vanaf 8 uur 's avonds een avondvullend programma georganiseerd. De kinderen slapen met hun bouwgroepje in hun eigen hut. Als vrijdagochtend de kinderen zijn opgehaald, begint het opruimen. Al het plastic en ander materiaal wat niet afgebrand mag worden, wordt verwijderd. ‘s Avonds wordt het Houtdorp afgebrand. Vooraf is overleg met de brandweer en die rukt uit op het moment dat het Houtdorp wordt aangestoken. Een week later op zaterdag lopen de vrijwilligers het terrein na en worden de laatste dingen verwijderd, zodat het hele terrein schoon achterblijft.

 

Beoefenaars en betrokkenen

Vrijwilligers van de stichting (ongeveer 45 personen), die het hele evenement van begin tot eind begeleiden.

De burgemeester komt op woensdag langs en de gemeente zorgt voor vergunningen en subsidies.

Kinderen die deelnemen (450 tot 600 personen.), zij timmeren in de week aan hun hut.

Bedrijven uit de buurt die materiaal leveren (30 bedrijven) en sponsoren die zorgen voor prijzen voor de verloting, lunches voor de vrijwilligers en financiële inkomsten door reclame via de site en spandoeken.

Scholen voor de maatschappelijke stage en stichtingen voor asielzoekers ter inburgering (6 personen).

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1977 begon een organisatie verschillende activiteiten te organiseren voor kinderen die niet op zomervakantie konden. Het Houtdorp was er één van en is als enige blijven bestaan. Vanaf het begin van de zomerspelen heeft het Houtdorp elk jaar minimaal 300 kinderen als deelnemers getrokken. In 2003 is de werkgroep zomervakantiespelen veranderd in Stichting Houtdorp Rijssen.

Het Houtdorp heeft geen grote veranderingen gekend. Wel zijn er betere voorzieningen gekomen voor de vrijwilligers en kinderen. In het begin waren er geen toiletwagens en deden de kinderen hun behoefte in het maisland naast het Houtdorp. De bouwbedrijven van Rijssen hebben altijd gezorgd voor voldoende hout en materiaal. Meer en betere materialen worden gesponsord, zoals keten, steigermateriaal en hekken. Geïmpregneerd of geverfd hout neemt het Houtdorp niet meer aan, omdat dit niet verbrand mag worden. Het gebruikte hout bestaat voornamelijk uit pallets met af en toe planken en andere stukken hout.

In de loop van de jaren zijn aan het Houtdorp maatschappelijke stages toegevoegd en kunnen asielzoekers deelnemen als vrijwilligers in het kader van inburgering en de taal leren. In het verleden bestond het werk in het Houtdorp alleen uit timmeren en afbranden. Later zjin er andere activiteiten bijgekomen om de kinderen te blijven vermaken wanneer ze de hut bijna klaar hebben. De kijkavond is toegevoegd zodat ouders de hut konden bekijken, maar ook zodat de rest van de tijd de ouders geweigerd konden worden om zo het overzicht op de kinderen beter te kunnen bewaren. Vanaf het begin tot heden is het Houtdorp altijd afgebrand aan het einde van de week. Voor het Houtdorp dient ook ieder jaar een calamiteitenplan opgesteld te worden. Dit is in de laatste jaren van één pagina uitgebreid tot een klein boekwerk om zo aan alle eisen te voldoen.

Borgingsacties

2022-2025

  • Meedoen aan Immaterieel Erfgoed Spotten met QR-codes. 
  • Professionele foto's laten maken om te gebruiken voor promotie.
  • Sponsoren persoonlijk benaderen.  
  • De vrijwilligers goed begeleiden door EHBO-cursus (indien nodig) en met vrijwilligersavond. 
  • Voornemen om een eigen stuk land te bemachtigen voor het evenement. 
  • Bewust omgaan met milieu en duurzaamheid: afval scheiden, minder plastic gebruiken, 'schoon hout’ gebruiken, etc. 

2018-2021

  • Vrijwilligers blijven werven zowel in de media als blijven rondvragen in het eigen sociale netwerk. 
  • Om de veiligheid beter te kunnen waarborgen extra vrijwilligers werven. 
  • Op zoek naar meer sponsoren om met name de steeds duurder wordende verzekering en vergunningen te kunnen financieren.

Contact

Stichting Houtdorp Rijssen
Groenling 78
7463BJ
Rijssen
Overijssel
Website