De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Op een maandag in het midden van juli wordt op de grasbaan achter de kerk een kortebaandrijverij gehouden in Stompwijk. Het is een draverij voor 24 paarden en de finish ligt op minimaal 295 en maximaal 310 meter. Het is een wedstrijd waarbij de paarden, die voor een licht karretje (sulky) zijn gespannen, zo hard mogelijk draven. In de sulky zit de pikeur. De paarden draven in tweetallen beurtelings in de linker- en rechterbaan tegen elkaar. Het paard dat het eerst twee ritten wint, gaat door naar de volgende ronde (omloop). Via een afvalsysteem blijven er vier harddravers over, die strijden om de eerste tot en met de vierde prijs.

Het kortebaanreglement van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) wordt toegepast. De kortebaandraverij is het hoogtepunt en de afsluiting van de Stompwijkse Paardendagen. Vrijdag is er een optocht met paarden en ringsteken. Op zaterdag is er een springconcours en op zondag worden de Nationale Ponyrennen gehouden. Gedurende de Paardendagen is er kermis in Stompwijk. Verder zijn er tal van activiteiten voor jongeren (voorstellingen in de feesttent, disco, quad rijden en tonknuppelen) en senioren (kaarten).

Beoefenaars en betrokkenen

De kortebaandraverij is onderdeel van de Stompwijkse Paardendagen. Deze dagen zijn een feest voor de Stompwijkers. Oud-Stompwijkers keren hiervoor terug, families komen bij elkaar om te eten en naar de festiviteiten te gaan. De Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht is als eerste betrokken bij de organisatie van de draverij. Stompwijk heeft nog altijd veel fokkers en eigenaren van draverpaarden. Paardenliefhebbers uit het hele land komen naar Stompwijk vanwege onder meer de speciale grasbaan, het goede zicht op de baan, de paarden en de gezelligheid.

Geschiedenis en ontwikkeling

Kortebaandraverijen werden voor de achttiende eeuw vaak georganiseerd door kasteleins om extra klanten te trekken voor hun zaak. In de negentiende en twintigste eeuw werden er in Noord- en Zuid-Holland verenigingen opgericht die jaarlijks een kortebaandraverij organiseerden, meestal met een kermis erbij. Tegenwoordig zijn er nog 28 kortebaanwedstrijden, waarvan alleen in Stompwijk op gras.

Voor zover bekend werd de eerste kortebaandraverij in Stompwijk in 1857 gehouden. In 1909 werd de kortebaanvereniging Nooit Gedacht opgericht. Vanaf 1913 werd er twee dagen feest gehouden, in de crisisjaren werd het weer één dag. Na de Tweede Wereldoorlog breidde het festijn zich weer uit, vanaf het midden van de jaren zestig tot drie dagen. Vanaf 1989 worden er vier dagen ingeruimd voor het evenement. De middagdraverijen hebben zich altijd mogen verheugen in de grote deelname van landelijk bekende pikeurs en paarden. Duizenden toeschouwers uit de omgeving kwamen kijken. De baan is in de loop der jaren steeds beter geworden.

Sinds 1985 wordt de baan opgefleurd met enorme vazen met veelkleurige bloemen. De bloemenpracht geeft de baan een fraaie uitstraling en draagt bij aan de sfeer rondom de traditie. De omlijstende activiteiten, de kermis en het feest in de tent, zorgen ervoor dat Stompwijk vier feestelijke dagen heeft. Overal in het dorp wordt er gevlagd.

Borgingsacties

2021-2023

 • Voortgaan met de huidige media-aanpak, omdat deze een groot (landelijk) bereik heeft. Te weten: blijven uitgeven van het programmaboekje; bijhouden van de website met foto's, openhouden van aanmeldingen op facebook; blijven verspreiden van de raamposters; contract verlengen met het persbureau dat zorgt voor persberichten, plaatsing van samenvattingen op Youtube en voorbeschouwing op de kortebaan.
 • Mee gaan doen met de 'IE spotten-actie' (QR-code) van KIEN om de kortebaandraverij veel langer zichtbaar te maken dan tijdens de paardendagen. Er is al een mooie plaats gevonden (waar de allereerste kortebaan is gehouden) en er is voldoende (historisch) materiaal beschikbaar.
 • Het ontwikkelen van een template voor een draaiboek van alle deelactiviteiten.
 • De komende jaren in het archief meteen de informatie per jaar ordenen en vastleggen.
 • Gebruik blijven maken van de kennisuitwisseling tussen verschillende kortebanen via de KBB (KorteBaanBond) .
 • Een kweekvijver voor jonge potentiële bestuursleden vormen. Twee à drie bestuursleden verdelen alle hoofdactiviteiten van de Stompwijkse Paardendagen onder jonge vrijwilligers en begeleiden hen daarbij. Op deze wijze g ewerkt heeft. 
 • Drankmisbruik niet tolereren. Er is voortdurende controle op het terrein. 
 • Blijven opnemen van voor en door de jeugd georganiseerde activiteiten in het programma.
 • Nieuwe inwoners van Stompwijk een aparte uitnodiging sturen om naar de kortebaandraverij te komen. Huidige inwoners gaan als buddy optreden voor de nieuwkomers (een soort inpolderen).
 • Uitbreiding van het aantal personen dat kan helpen bij het schrijven van een goede vergunningsaanvraag, zodat er continuïteit is.  Er zijn met succes acties ondernomen om de vergunning voor vijf jaar geldig te verklaren (doel).
 • De Stompwijkse Paardendagen in de Omgevingswet laten opnemen. Hiertoe wordt contact opgenomen met de gemeente.
 • Om de teruglopende inkomsten door corona te compenseren de inkomsten evenredig verhogen. Een combinatie van mogelijkheden zal het meest waarschijnlijke scenario worden.
 • Plan van aanpak uitvoeren dat voor een doeltreffende communicatie met overheden, actiegroepen en tegenstanders van sport met dieren is gemaakt, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er alle aandacht is voor dierenwelzijn.
 • Meer aandacht voor duurzaamheid en milieu: lasershow i.p.v. vuurwerk, gescheiden afval inzamelen, fiets promoten, schoonhouden van het terrein.

2017-2020

 • De mogelijkheid voor gebruik van Instagram en het ontwikkelen van een app onderzoeken.
 • Minder succesvolle onderdelen van het randprogramma vervangen, onder meer met een nieuwe formule voor basisschoolkinderen.
 • Het bestuur gaat bij een dreigend tekort aan paarden het deelnemen aan de Stompwijkse kortebaan actief promoten door paardentrainers persoonlijk te gaan bezoeken om voldoende inschrijvingen te krijgen.
 • Jongeren mee laten doen aan de na-zit, maar zonder alcohol. Tijdens het feest er op vertoon van een ID kaart een polsbandje uitreiken aan jongeren als ze boven de 18 jaar zijn. Bewaking en bestuursleden zien toe op het doorgeven van alcohol aan jongere bezoekers.. 

2014-2016

 • Meer gebruik maken van social media, twee keer per maand een bericht plaatsen, oplopend tot elke dag een twitterbericht in de week van de kortebaandraverij.
 • De PR opvoeren om de bezoekersaantallen te verhogen.
 • Het netwerk van professionals ter ondersteuning van het bestuur uitbreiden met een juridisch geschoolde adviseur in verband met wet- en regelgeving en een professional op het gebied van planologie in verband met bestuurlijke beslissingsprocessen. 
 • Het omlijstende programma voldoende aanpassen om aan te sluiten bij trends onder jongeren.
 • Zorgen dat de reglementen met betrekking tot dierenwelzijn blijven voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Landbouw en Economie. 

Contact

Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht
Stompwijkseweg 29
2266 GC
Stompwijk
Website