Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het jaarlijks organiseren van een geslaagde Paasveetentoonstelling van vleesvee, kleine dieren, landbouwmechanisatie en een stalletjesmarkt. Sinds 1893 wordt op de woensdag 10 dagen voor Pasen de Paasveetentoonstelling gehouden. Het vleesvee staat rondom de kerk op het marktplein tentoongesteld. De kleine dieren worden in het overdekte winkelcentrum geshowd. De landbouwmechanisatie staat in de aangelegen winkelstraat evenals de stalletjesmarkt.

De vereniging heeft ruim 600 leden, hieruit is een bestuur van 9, zeer actieve, personen benoemd. Ook is er een actieve groep vrijwilligers en vormen onder andere de commissie van bijstand. Dankzij een enthousiaste groep veehouders en slagers komen de allerbeste dieren naar Schagen. Paasvee Schagen geniet een regionale en landelijke bekendheid en wordt jaarlijks door 25.000 tot 30.000 mensen bezocht. Het publiek krijgt een kijkje in de keuken. De consument kan zien wat er uiteindelijk op zijn bordje komt te liggen.

Met het toenemen van de bevolking maar ook het toenemen van de vervoersmogelijkheden werd deze paasmarkt steeds belangrijker en 127 jaar geleden is de Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen opgericht. Deze vereniging is opgericht door de heer H. de Leve, een veehandelaar uit Purmerend. H. de Leve organiseerde op 30 maart 1893 in het Noordhollandsch Koffiehuis een bijeenkomst met als onderwerp het bespreken van de belangen voor de verkoop van vee in Schagen. Drie weken na deze bijeenkomst is de vereniging officieel opgericht op donderdag, 20 april 1893 ten lokale van J.P. Blauw te Schagen. Op woensdag, 14 maart 1894 de eerste officiële Paasveetentoonstelling in Schagen plaats.

In 1993 bestond de Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen 100 jaar. Dit jubileum is volop gevierd en bekroond met de Koninklijke Erepenning. Bij het jubileum is tevens een herinneringsboekje uitgegeven, wat geschreven is door Volkert J. Nobel.  

 In 1993 waren er nog in tien plaatsen in Nederland paasveetentoonstellingen. Hiervan zijn er thans nog twee over, te weten in Rhenen en Schagen. Schagen is de enige Paasveetentoonstelling in de open lucht. Wegens veeziekten en strengere overheidsmaatregelen worden de tentoonstellingen steeds schaarser. De Paasveetentoonstelling is nog de enige in het land welke in de open lucht en in het hart van de stad Schagen plaatsvindt.

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging is een jubileumboek uitgebracht. In dit boek komen mensen aan het woord die de afgelopen 25 jaar mede het gezicht hebben bepaald van de tentoonstelling. Hierin krijgt u inzicht in een vereniging die de traditie in stand wil houden, maar ook de moderne ontwikkelingen omarmt en naar de toekomst toe het behoud van deze Paastentoonstelling wil zeker stellen.

In de 127 jaar dat de vereniging bestaat is de tentoonstelling een paar keer niet doorgegaan, oorlog, MKZ en Coronavirus waren daar debet aan.

Dit prachtige evenement voor Noord-Holland en Schagen in het bijzonder heeft in de loop der jaren landelijke bekendheid gekregen. Inzenders uit het hele land weten Schagen te vinden om met hun beste dieren te strijden voor het kampioenschap.

Contact

Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen
Winkel
Nederland