Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de vari√ęteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De stichting Landbouwshow Opmeer organiseert al 110 jaar op de eerste maandag van augustus een volle dag waarbij de agrarische sector zich in de breedste zin van het woord etaleert voor een groot publiek. Jaarlijks trekt de dag gemiddeld 10.000 bezoekers.

De boeren brengen hun (klein)vee naar Opmeer voor een keuring, er komen fokkers met hun (spring)paarden voor het oog van een kritische jury. Bij dat alles beleeft het publiek dat op zijn eigen manier mee. De organisatie geeft steevast tekst en uitleg. Dit is ook bij uitstek de dag dat West-Friezen die het traditionele kostuum in ere willen houden, het West-Friese kostuum kunnen dragen.

Na 110 jaar is deze Landbouwshow een vast onderdeel geworden van een familiedag. Vele vrijwilligers en het bestuur zorgen ervoor dat alles prettig verloopt.

De stichting en de achterban bestaat vooral uit bevlogen professionals, die de agrarische kant van West-Friesland willen laten zien. Vanuit die passie is een Landbouwshow neergezet, waarbij vooral agrariiers de ruggengraat vormen. Zij laten als het ware hun eigen vak zien, het publiek geniet er net zoveel van. In feite is de Landbouwshow al 110 jaar de ontmoetingsplek voor de hele regio. Het concours hippique is bijvoorbeeld zo'n publiekstrekker, waarbij de organisatie alles uit de kast haalt. De organisatie kent 10 bestuursleden en 80 vrijwilligers.

De stichting Landbouwshow Opmeer kent een lang verleden. De Landbouwdag zoals dat ooit heette, is opgericht in 1889, door onder andere dokter van Balen Blanken uit Spanbroek (Buurdorp). De opzet was de kennis en kunde van de boerenstand te verbeteren in de regio Noord-Holland. Want in die periode leek de agrarische stand wat op achterstand te komen, vergeleken bij de verbeteringen elders in het land. De veehouderij had een impuls nodig. En kreeg die.

Opmeer ligt midden in de regio West-Friesland. Dat bepaaalde ook van meet af aan het karakter van deze Landbouwshow. Het is stapje voor stapje veranderd in een gezinsdag, waarbij jong en oud niet alleen kan zien wat de landbouw, veeteelt en paardensport heeft te bieden. Je mag dat alles nu ook aaien, aanraken of ruiken. De Landbouwdag brengt nu een veel breder publiek in aanraking met de agrarische sector dan oorspronkelijk het geval was.

In 2019 was het editie 110. 

Contact

Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer
Postbus 48
1715 ZG
Spanbroek
Noord-Holland
Website