Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Krulbollen is een traditionele volkssport die enorm leeft in Zeeuws-Vlaanderen. Het spel houdt in dat een platte schijf in de vorm van een kaas, de krulbol, over een afstand van zeven meter gerold wordt en zo dicht mogelijk terechtkomt bij een stok die in de grond is geplaatst: de staak. Door de afronding aan één zijde van de krulbol maakt deze bij het werpen een ellipsvormige baan. Daar dankt de traditie haar naam aan: krul betekent curve. Er wordt gestreden tussen twee teams van een tot maximaal vier personen. Het spel wordt gespeeld op een baan met zand van elf meter lang en drie en een halve meter breed, met daarop twee staken die zeven meter uit elkaar geplaatst zijn. Er zijn verschillende werptechnieken, zoals bollen: de krulbol in een curve zo dicht mogelijk naar de staak rollen en schieten: ruimte maken voor je teamgenoot als de tegenpartij te dicht bij de staak ligt. In Zeeuws-Vlaanderen worden verschillende competities gespeeld. Door het vastleggen van de geschiedenis, het organiseren van toernooien en het promoten van het krulbollen bij de jeugd trachten de verenigingen het krulbollen levend te houden.

Contact

Nederlandse Krulbol Federatie
Kazernestraat 21
4515 AG
IJzendijke
Website