De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De term varsity is afgeleid van het Engelse woord university. De roeiwedstrijden worden elk jaar begin april georganiseerd. Er nemen ongeveer duizend studenten aan deel. Bij de Varsity wordt in verschillende disciplines geroeid over een afstand van 2 km: dames en heren en verschillende boottypes. Het draait echter vooral om één belangrijke race: de finale der Oude Vieren, een race van 3200 meter. Elke studentenroeivereniging in Nederland levert hiervoor vier van haar beste roeiers en een stuurman. De winnaars van de Oude Vier krijgen een krans en medailles omgehangen. Binnen de roeiwereld is de finale der Oude Vieren een unieke wedstrijd, omdat toproeiers voor hun eigen vereniging en universiteit strijden. Een speciaal gedeelte van het terrein voor het publiek is ingericht voor VIP-publiek, zoals burgemeesters, rectoren en directieleden van bedrijven die sponsoren. Bij de wedstrijden is veel aandacht voor traditie. De ruim 2500 bezoekers, jong en oud, kleden zich naar oude kledingvoorschriften. Het brassen en stoeien met een student van een andere vereniging door het beetpakken van elkaars jasje, hoort ook bij de cultuur. Studentikoos is ook het gebruik dat na het finishen van de winnende Oude Vier alle aanwezige verenigingsgenoten zo goed als naakt in het water springen. Meestal houdt men stropdas nog wel om.

Beoefenaars en betrokkenen

De Varsity heeft ieder jaar ongeveer duizend deelnemers. Ze zijn allen student en aangesloten bij een studentenroeivereniging. Er is circa 2500 man publiek. De organisatie is in handen van een commissie van tien Utrechtse (oud)studenten van de Utrechtsche Studenten Roeivereniging Triton. De commissie opereert onder de vlag van de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond. Rijkswaterstaat en de Gemeente Houten zijn vanwege de locatie nauw betrokken bij het evenement.

 

Geschiedenis en ontwikkeling

De Varsity is in 1878 begonnen als duel tussen de studentenroeiverenigingen Njord uit Leiden en Laga uit Delft. Sinds 1882 doet ook het Utrechtse Triton mee. Uit vertegenwoordigers van deze drie verenigingen werd de Nederlandsche Studenten Roeibond opgericht. De eerste officiële Varsity werd verroeid op 30 juni 1883 op de Rijn bij Oudshoorn. In de jaren daarna werden er vanuit de Studentencorpora in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Wageningen roeiverenigingen opgericht die konden meedoen aan de Varsity. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandsche Studenten Roeibond het predicaat Koninklijk, omdat roeileden verdienstelijk waren geweest in het verzet. In de jaren zestig werden er in verschillende steden ook studentenroeiverenigingen opgericht die geen band hadden met de corpora. Pas in 1973 mochten deze verenigingen ook meedoen met de Varsity. De Varsity was lang een mannenaangelegenheid. Sinds 1976 kunnen ook vrouwen deelnemen aan de wedstrijden. De locatie van de Varsity is in de loop der jaren geregeld veranderd. Van 1915 tot 1936 was de Varsity op het Noordzeekanaal. Het wordt nu al vanaf 1972 gehouden op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. Sinds dat jaar wordt de Varsity georganiseerd door Triton. De opzet van de wedstrijddag is in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. In de begintijd werden er slechts enkele nummers verroeid. Tegenwoordig gaat het om een dag vol met races. Vooral de laatste jaren is er veel aandacht besteed aan professionalisering van de roeibaan.

Borgingsacties

2024-2026

 • We gaan verenigingen aansporen om inclusiever te worden zodat de Varsity ook diverser en inclusiever kan worden.
 • We gebruiken het social mediakanaal Varsity om kennis te delen en andere verenigingen aansporen om dit ook te doen.
 • We willen de kennis over Varsity vergroten door een uitzending op nationale televisie
 • We bestendigen de goede relaties met de KNSRB, gemeente, Rijkswaterstaat, brandweer en politie door specifieke contactpersonen te hebben.
 • We blijven werken aan de goede relatie tussen bestuur en de uitvoerende organisatie van de Varsity
 • De komende jaren willen we de inzet van de sociale mediakanalen optimaliseren.
 • We willen nieuwe doelgroepen op een actieve manier werven.
 • We hangen een regenboogvlag op om te laten zien dat we een inclusieve organisatie willen zijn.
 • We gaan leden verplichten om naar de veiligheidsmeeting te gaan.
 • We waarborgen de sociale veiligheid binnen de vereniging door een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Deze vertrouwenspersoon functioneert buiten het bestuur.

2021-2023

 • Organiseren van "vergeten" roeinummers zoals de Overnaedsche vier, een specifiek historisch boottype, en een dameshoofdnummer.
 • De juiste personen actief benaderen om zo een goede opzet te creëren voor de commissie om kennis te behouden binnen de Varsitycommissie.
 • Een nieuw Varsity meerjarenplan uitvoeren. Nieuw bestuur stimuleren om vragen te stellen aan de voorgangers.
 • Contacten onderhouden met de KNRB om de vinger aan de pols te houden. Ook doorlopend relatie onderhouden met Rijkswaterstaat en gemeente via één vast contactpersoon.
 • De organisatie verder professionaliseren, te beginnen online. Om online betere exposure te krijgen is het noodzakelijk om een goede social mediacampagne op te starten. Om roeisters te blijven enthousiasmeren voor de Varsity is het noodzakelijk in contact te staan met hun coaches, die kunnen de dames aanmoedigen om deel te nemen.
 • De plaats en datum op de roeikalender verzekeren door de banden met de KNRB aan te halen. Leden van KNSRB zitten in verschillende commissies van de KNRB om de relatie te onderhouden en de vinger aan de pols te houden. 
 • Doorlopend de relatie onderhouden met Rijkswaterstaat en gemeente via één vaste contactpersoon die enkele jaren blijft zitten. Ook vaste bezoekmomenten door het jaar heen en relaties met vaste leveranciers bestendigen.
 • Vanwege de grote groei de organisatie verder professionaliseren, te beginnen online. Om online betere exposure te krijgen is het noodzakelijk om een goede social mediacampagne op te starten.
 • Het veiligheidsplan jaarlijks updaten om incidenten op tijd te herkennen, ook is er een calamiteitenplan. Daarnaast sociale veiligheidsmeetings organiseren in samenwerking met de KNRB.
 • Om goed om te gaan met berichtgeving over de Varsity in de media, één persoon aanmerken als persvoorlichter.

2015-2020

 • Intensieve promotie bij de roeiverenigingen om het Varsity-erfgoed over te dragen aan nieuwe generaties studenten, hierbij gebruik maken van innovatieve vormen van promotie d.m.v. social media en events. Daarnaast tijdens het event in een museumtent oude beelden en attributen van voorgaande edities van de wedstrijd tonen, hiermee de Varsitygeschiedenis en -traditie onder de aandacht van de bezoeker brengen.
 • Een groter en breder publiek trekken, door middel van een verbetering van de beleving van bezoekers op het evenement. 
 • Op korte termijn zorgen voor meer sponsorinkomsten om de Varsity financieel realiseerbaar te houden.
 • De kwaliteit van het evenement op roeiniveau verbeteren d.m.v. startsystemen en betere faciliteiten voor de roeiers, om de belangrijke plek van de Varsitytraditie binnen de roeiwereld en als wedstrijd op de roeikalender te handhaven.
 • De unieke aspecten op roeigebied, zoals de 3km Oude Vier-finale en de Overnaedsche nummers, echter intact laten omdat deze de traditie van de Varsity juist versterken.
 • Intensieve kennisoverdracht tussen de jaarlijks wisselende organiserende commissies van de Varsity, om kennisverlies in de organisatie van de Varsity en in het overdragen van de Varsity-traditie op nieuwe generaties te voorkomen.

Contact

Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond
Postbus 1333
3500 BH
Utrecht
Nederland
Website