Beschrijving

Zodra de vorst intreedt en ondergelopen stukken land en sloten, vaarten en plassen gaan bevriezen, worden de ruim vijfhonderd natuurijsclubs in Nederland actief. Een oude traditie blijkt springlevend. Soms heeft een ijsclub een combibaan: een ondergelopen betonnen bak of asfaltbaan, waardoor enkele centimeters ijs voldoende zijn om te kunnen schaatsen. De strijd om welke club de eerste marathon op natuurijs organiseert, is ieder jaar weer spannend. Later gaat de organisatie van toertochten van start. Onderlinge afstemming tussen organisatoren van verschillende tochten vindt plaats. De ijsmeesters van de KNSB houden de groei en de kwaliteit van het ijs nauwlettend in de gaten, ook voor de veiligheid van de schaatsers. Tochten kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot extra lange afstanden (200 km) en dan komt uiteraard de Elfstedentocht in beeld. Uiteraard ontbreekt ook een koek-en-zopietent niet. Ook zijn er wedstrijden op natuurijs, kortebaan- en marathonwedstrijden. Als er geen natuurijs is, zijn de kampioenschappen op kunstijs.  Na elke schaatswinter worden de draaiboeken en reglementen waar mogelijk verbeterd. Schaatsen op natuurijs  zorgt voor verbondenheid en draagt het bij aan gezondheid van de schaatsers.

Beoefenaars en betrokkenen

De KNSB met zijn gewesten, commissies, aangesloten ijsverenigingen (ongeveer 450, met zo’n 150.000 leden) en toertochtorganisatoren (230) vormt de organisatorische en bestuurlijke ruggengraat van het schaatsen op natuurijs. Daarnaast zijn er rond de 200 trainingsgroepen voor diverse wedstrijdtypes. De KNSB doet (samen met KPN) het project ‘IJstijd’, waarbij kinderen op kunstijsbanen de kans krijgen om te leren schaatsen. Daarnaast vormt uiteraard de Nederlandse bevolking het grootste deel van de gemeenschap. 

Geschiedenis en ontwikkeling

Sommige onderzoekers zeggen dat schaatsen in Nederland is uitgevonden. Of dat zo is weten we niet, maar de oudste ijzeren schaatsen die in Nederland zijn gevonden dateren uit de dertiende eeuw. Pas tegen de helft van de negentiende eeuw werd schaatsen een vorm van sport en spel. Toen werden de eerste ijsverenigingen opgericht. In 1882 werd de Nederlandse Schaatsenrijders Bond opgericht, later ‘Koninklijk’: de KNSB. Tot in de Tweede Wereldoorlog was er een scheiding in taken tussen de KNSB en de ijsbonden en -verenigingen. De KNSB organiseerde wedstrijden, de ijsbonden de toertochten en het onderhoud van ijswegen. De eerste georganiseerde toertocht was in 1900 bij de Alblasserdamse IJsclub. Na de oorlog ontwikkelden de wedstrijdschaatssport, recreatiesport, reglementering en veiligheid zich in onderlinge samenhang binnen de KNSB. Nog altijd echter hebben de lokale ijsclubs een belangrijke rol in het schaatsen op natuurijs. Zij organiseren de tochten en onderhouden de banen. Bij gebrek aan natuurijs zijn er kunstijsbanen. De eerste werd in 1934 geopend. Inmiddels zijn er 21 kunstijsbanen in het land.

Contact

KNSB
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
Utrecht
Nederland
Website