Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Kaaibakken is een werpspel waarbij een doel geraakt moet worden over een betrekkelijk korte afstand. Op de kaai (een rechtopstaande baksteen of een blokje hout) liggen centen. Wie de kaai omgooit kijkt hoe de centen (kop of munt) op de grond liggen: kop is hebbes, munt is terugleggen. Via een aantal ingewikkelde spelregels, waarbij men de andere spelers mag ‘doden’, wordt één speler tenslotte de winnaar van de pot (is bij zes deelnemers zes cent).

De deelnemers komen uit de gehele omgeving of elders uit Nederland om aan het jaarlijkse kampioenschap deel te nemen. Lange tijd was er een uitwisseling met het Waddeneiland Norderney. Toen hadden we de internationale kampioenschappen. Onder auspiciën van het Veenkoloniaal Museum in Veendam wordt ieder jaar het kampioenschap georganiseerd. We hebben ook contacten met bijv. Drentse clubs.

Het spel werd vroeger veel in de Veenkoloniën op het ijs gespeeld. Men speelde dan met groepjes van 5 of 6 man om centen. De spelregels zijn tot het eerste kampioenschap in 1986 niet opgeschreven en verschilden van plaats tot plaats. In andere gebieden is het spel onder andere namen bekend: In Drente noemen ze het spel BLOKGOOIEN en in Friesland PIKSJITTEN.

In de crisis tijd kwam een 'gelukkige' dagloner thuis en zei tegen zijn vrouw:"Ik heb n stoetje (een broodje) gewonnen".

 

Contact

Veenkoloniaal Museum Veendam afdeling kaaibakken
Borgerspark 67
9642 LL
Veendam
Groningen