De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het Stadsschuttersgilde van Weert is een vereniging die in haar optreden laat zien dat ze nauw verbonden is met de geschiedenis van de stad Weert. Bij veel officiële gelegenheden in Weert geeft het gilde in kleurrijke kledij, overgenomen van de schuttersdoeken van Frans Hals, acte de présence. Ieder jaar wordt op 25 november het feest van patrones Sinte Catharina uitgebreid gevierd. Het koningsvogelschieten gebeurt volgens oude gebruiken. Op Koningsdag worden er voor de Majesteit saluutschoten gelost en maakt de schutterij een rondgang door de stad, waarbij de vestingwerken worden geïnspecteerd. Ook op de zondag van de Weerter kermis maakt de schutterij een rondgang, nadat de leden de kermismis hebben bijgewoond. Bij de Sacramentsprocessie door Weert trekt het gilde als bewaking van het Allerheiligste mee.

Beoefenaars en betrokkenen

Veel inwoners van Weert, en zeker het gemeentebestuur en het bestuur van de dekenale kerk van Weert, dragen het gilde een warm hart toe. De tradities van het Gilde van Wieerter Stadsschötte Sint Catharina 1480 worden op de eerste plaats gedragen door de leden van het gilde, hun familieleden, vrienden en relaties. Het gilde is aangesloten bij het Oud Limburgse Schuttersfederatie. De schutterij heeft de ‘Sjöttesjoeel’ (Schutterijschool) en geeft voorlichting en lessen aan jongeren. Door middel van onderwijspakketten worden leerlingen van de groepen zeven en acht van de basisscholen in Weert bereikt.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het schuttersgilde van Sinte Catharina is in 1480 ontstaan uit een kerkelijke broederschap. De Heer van Weert besloot de broederschap van Sinte Catharina te reglementeren en aan te stellen als stadsschutterij ter bescherming van de stad Weert. Er mochten maximaal 41 geüniformeerde leden zijn. In de loop der eeuwen werd het gilde een organisatie waarbij vooral het ceremoniële karakter belangrijk is. Het devies: ‘Voor Alter, Heerd en Troon’ is nog altijd geldig. De wapens waarvan de schutterij zich bedient, zijn sterk veranderd. De middeleeuwse schutterijen hanteerden handboog, kruisboog en voetboog. Nu wordt er gebruik gemaakt van musketten. Tot aan 1949 bleef het Gilde van Sinte Catharina bestaan. In dat jaar moest het wegens gebrek aan actieve leden in ruste gaan. In 1987 werd het initiatief genomen om de oude stadsschutterij nieuw leven in te blazen. Omdat de schutterij nooit officieel was opgeheven, werd besloten de nieuwe schutterij te noemen naar het eeuwenoude Sinte Catharina. De nieuwe Weerter stadsschutterij kreeg de naam van: Gilde van Wieerter Stadsschötte Sinte Catharina 1480.

Borgingsacties

2024-2026 

 • Jullie inzet om een deel van de geschiedenis te dragen door jullie pronte aanwezigheid op belangrijke dagen voor de stad levert een belangrijke bijdrage aan het historische geheugen van de stad en de regio.

2021-2023

 • Het zilver opslaan in het Gemeentemuseum na de verbouwing. Waarschijnlijk komt er weer een vaste uitstalling over het Stadsgilde in het museum.
 • De door corona uitgestelde 30-jarige herdenking van de Vrede van Geuzendijk (1990) alsnog uitvoeren. Deze vrede voor een handgemeen tussen Budel en Weert in het verleden was eerder nooit bijgelegd. 
 • Contact opnemen met de nieuwe burgemeester in 2021 om de goede samenwerking voort te zetten.
 • Na corona doorgaan met aanbieden van het lespakket voor basisscholen waarbij een delegatie van het gilde in vol ornaat langs komt en uitleg geeft.
 • Goede contacten voortzetten met de EGS (Europäische Gemeinschaft historischer Schützen) via onze voormalige voorzitter.
 • Plannen om mee te doen in de optocht Hazebrouck (Frankrijk) volgend jaar maart. Afhankelijk van corona of dat door kan gaan.
 • Aantal evenementen uit 2020 doorgeschoven naar volgend jaar. Europees schutterstreffen uitgesteld naar 2022.
 • Actief blijven in het verkrijgen van nieuwe leden. Het ledenaantal blijft gelijk, maar de gemiddelde leeftijd is hoog. Contact opgenomen met een bureau op het gebied van communicatie en marketing, dat advies zal geven. Door de coronapandemie is dit contact voorlopig uitgesteld tot 2021.
 • Acties op het gebied van de mogelijkheden op het gebied van traditioneel schieten ondernemen iom de Federatie van Oud Limburgse Schutterijen. 
 • Aandacht blijven besteden aan de financiële situatie. De commissie sponsoring blijft actief. 

2016-2020

 • Contact leggen met de lokale pers om het gilde periodiek aandacht te geven en hierbij te vermelden dat nieuwe leden wenselijk zijn. Er zal hierbij ook aandacht komen voor de geschiedenis, in samenwerking met historici.
 • Contact zoeken met leden die zijn uitgetreden, om te kijken of zij misschien weer lid willen worden.
 • Een nieuwe commissie richt zich op het werven van subsidies en sponsoren.
 • Contacten om een eigen 'home' met schietaccomodatie te verkrijgen.
 • Deelnemen aan de historische optocht van het Draaksteken in Beesel en aan het OLS, die beide op de inventaris staan.

 2014-2015

 • Goede relatie onderhouden met de lokale overheid.
 • Contacten leggen en onderhouden met de lokale pers om het gilde periodiek aandacht te geven.
 • Sociale media inzetten om voor meer bekendheid en betrokkenheid te zorgen.
 • Een deel van het Koningszilver vervangen door replica's om het origineel te beschermen. De originelen in het Gemeentemuseum tentoonstellen. 
 • De (inter)nationale contacten onderhouden en uitbreiden waar wenselijk.

Contact

Gilde van Wieerter Stadsschötte Ste Catharina 1480
Poldermolen 3
6003 BC
Weert
Website