De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Sint Jacobus Paardenmarkt wordt gehouden op de woensdag in de week waarin 25 juli valt. Die dag worden ’s morgens tussen de 70 en 100 paarden en pony’s aangevoerd. Op de markt, in de Kerkstraat, staan ze aan een lang touw en ze kunnen tot 12.00 uur bekeken worden. Om 10.30 uur start er een keuring van de paarden en pony’s door een keurmeester uit Zwijndrecht en ze zijn ingedeeld in drie categorieën. Aan de mooiste paarden worden prijzen toegekend. Tijdens de markt zijn er allerlei nevenactiviteiten. Bezoekers kunnen een rondrit maken met een paardentram, rijvereniging Beyaert houdt springwedstrijden en Arresleeclub Glijen en Rijen organiseert wedstrijden ringrijden. In het centrum is een braderie, er zijn demonstraties van ambachten en standwerkers vertonen hun vaardigheden. ’s Middags wordt een wielerronde gehouden. Bij drie kramen kunnen er loten gekocht worden. ’s Avonds is er een hippisch showprogramma en op veel plaatsen klinkt muziek. Veel mensen willen aanwezig zijn bij de bekendmaking van de winnaars van de loterij. 

Beoefenaars en betrokkenen

De markt wordt gedragen door de duizenden (oud)Alblasserdammers en hun streekgenoten. Paardenbezitters brengen hun paarden naar de markt om ze te laten keuren. De Manege Alblasserdam, de Landelijke Rijvereniging Beyaert en de Arresleeclub Glijen en Rijen zijn nauw betrokken bij de organisatie van de markt. De plaatselijke horeca verleent uiteraard graag medewerking aan het goede verloop van de marktdag. De Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt zorgt er uiteindelijk voor dat de markt ieder jaar weer kan worden georganiseerd.

Geschiedenis en ontwikkeling

De oudste vermelding over de Sint Jacobus Paardenmarkt dateert van 27 december 1434. In de eerste eeuwen werd de markt gewoonlijk gehouden op 25 juli, de feestdag van Sint Jacobus. Na 1883 had de markt plaats op de woensdag in de week waarin 25 juli valt. Lange tijd waren de paarden in het Hollandse weidegebied, waarin Alblasserdam ligt, belangrijk voor het binnenhalen van het hooi. Ruim voor 25 juli lag het hooi opgetast bij de boerderijen. Dan stonden de paarden werkeloos in de wei en konden verkocht worden. De geschiedenis van de Paardenmarkt kent vrijwel geen hiaten. Enkele jaren is er geen markt gehouden in verband met een zeer besmettelijke ziekte en de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog daalde de behoefte aan werkpaarden sterk. In 1959 richtte burgemeester Looy met een groep notabelen een Paardenmarktcomité op om de markt in stand te houden. In 1973 werd de Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt in het leven geroepen. Door het organiseren van omlijstende activiteiten is de continuïteit van de markt gewaarborgd. We zien nu alleen nog rijpaarden en pony’s voor de sport. De paardenkeuring heeft een voorname plaats gekregen. Hoewel de Paardenmarkt steeds meer bezoekers trekt, blijft het voor de organisatoren over het algemeen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Speciaal om sponsorgeld bijeen te brengen werd in 1999 de Stichting Vrienden van de Paardenmarkt opgericht. Het lijkt of het karakteristieke van de markt steeds meer komt te liggen op ontmoeting van Alblasserdammers en oud-Ablasserdammers.

Borgingsacties

2018-2021

  • Lesbrieven over de geschiedenis van de paardenmarkt maken voor de basisscholen.
  • Meer informatie verzamelen over landelijke regelgeving om een vaststaand regelement voor de toelating van dieren op de paardenmarkt maken t.a.v. dierenwelzijn.

2015-2017

  • Website bijhouden
  • Informatiefolders maken en verspreiden, onder andere bij de VVV en plaatselijke en regionale kranten.
  • Berichtgeving via social media.
  • Aanleggen van een lijst van paardenhandelaren waarbij deze persoonlijk uitgenodigd worden voor de markt, zodat de aanvoer van paarden gewaarborgd blijft.
  • Bekendheid geven bij rijverenigingen in de omgeving om bekendheid te geven aan de aanvoerpremie voor een paard of pony op de markt. 
  • Mogelijkheid op de markt om sponsoren te werven.
  • Nieuwe ruimte voor ponykeuring regelen. Zorgen voor aanwezigheid van dierenarts tijdens de markt.

Contact

Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt Alblasserdam
Postbus 2
2950AA
Alblasserdam
Website