Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De IJsberen zijn een groep vaste zwemmers die, wanneer het Tuindorpbad geopend is van half mei tot half september, elke dag van 10.00 tot 11.00 uur bijeenkomt om hun baantjes te zwemmen bij weer of geen weer. Zij sluiten elk seizoen feestelijk af, de laatste jaren met een ontbijt op het bad en een zwemrondje om de Tuindorpbad-fontein.

Het Tuindorpbad is niet alleen een zwemvoorziening, maar heeft ook een grote sociale functie. Het zwembad is een verbindende schakel en bevordert de gemeenschapszin in en buiten de wijk Tuindorp. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd zoals: muzikale opening zwemseizoen, de jaarlijkse zwemvierdaagse, jeu de boules, boeken leesclub en wanneer het zwembad sluit zijn er de hele winter maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten voor de IJsberen en vrijwilligers van het bad. Men kent elkaar en draagt zorg voor elkaar.

In 1940 ontstond er een vaste groep dames (vrouwen werkten toen nog niet buiten de deur), later ook heren, die elke ochtend bij elk weertype baantjes zwom in het Tuindorpbad.

De groep dames sloot het zwemseizoen in 1940 voor de eerste keer feestelijk af met een komische verkleedpartij. Ze sprongen als voor een carnaval uitgedost van de hoge springplank in het water. Na dit feestje boden zij de badmeester een geschenk aan. Het bestuur trakteerde het gezelschap, waarbij men de herinneringen over het afgelopen seizoen nog eens in dichtvorm ophaalden. Vanaf 1940 werd het een vaste Tuindorpbad-traditie; elke ochtend, tijdens het zwemseizoen van half mei tot half september, zwom er een vaste groep van 10.00 tot 11.00 uur. Elk jaar werd door deze groep zwemmers het seizoen feestelijk afgesloten. Geleidelijk aan nam de groep vaste zwemmers de bijnaam 'IJsberen' aan. Dit kwam omdat overige bad-bezoekers en wijkbewoners al een aantal jaren deze naam als bijnaam gebezigd hadden. De achterliggende gedachte bij deze naam kwam doordat het groepje vaste zwemmers elke ochtend hun baantjes trok, ook bij koud weer en lage watertemperaturen. Op 30 augustus 1990 vierden de IJsberen voor de 50e maal het zwemseizoen. Tot op heden zwemmen de IJsberen elke ochtend tijdens het zwemseizoen hun baantjes en zij sluiten elk seizoen feestelijk af, de laatste jaren met een ontbijt op het bad en een zwemrondje om de Tuindorpbad-fontein.

"IESBEER'N"
 
Um tien uur kö'j ze altied treffen 
lederen mon'n dee God oons gef,
Zwemt de "Iesbeer'n" in 'n viever
Weer of gin weer, ze hebt 't lef.
As het bad op 't Tuindorp los komp
Dat is viefteen Mei dan aait
Is het zeker dat de Iesbeer'n
Met de fiets de poort in zwaait.
Dan is 't eerst 'n betjen proat'n
Dat dut ied're vrouw toch geern
en dan springt ze gauw in 't water,
Net precies ne jonge deern.
De leeftied van dee iesbeer'n-vröwkes
loopt mi'j duch nog al oeteên
Meer 'k weet zeker dat verscheid'n
Abraham aI hebt e'zeen.
En noe goa's ow iets verklapp'n
Want één beertje is 'r bi'i
Dee a dertig joar gebroek maakt
van dee vieverzwemmerie
Is dat effen ne prestatie
Weer of gin weer,'t water in,
Of 't rèègn’t dat 't göt of 't koold is,
Aaltied hef dat beertjen zin.
Dan mu'j dat beertjen eens zeen duuk'n
Van de hoogste wipplank of
As nen snook schöt ze deur 't water
'k heb veur 't beertje niks dan lof .
"Dat bint de echte flinke vrouwen"
zegt ook ieder dee ze kent.
Daorum gef ik an de iesbeer'n
Hier een reuzen compliment.
 
Maupi (Staudt sr.)

De IJsberen zijn een groep vrouwen en mannen die dagelijks zwemmen in het Tuindorpbad, iedereen is welkom om aan de activiteit deel te nemen. Veel van hen wonen in de wijk Tuindorp het Lansink in Hengelo, maar ook mensen uit de omgeving behoren tot de bezoekers.

 

Beoefenaars en betrokkenen

De IJsberen zijn een groep vrouwen en mannen die dagelijks zwemmen in het Tuindorpbad, iedereen is welkom om aan de activiteit deel te nemen. Veel van hen wonen in de wijk Tuindorp het Lansink in Hengelo, maar ook mensen uit de omgeving behoren tot de bezoekers.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1940 ontstond er een vaste groep dames (vrouwen werkten toen nog niet buiten de deur), later ook heren, die elke ochtend bij elk weertype baantjes zwom in het Tuindorpbad.

De groep dames sloot het zwemseizoen in 1940 voor de eerste keer feestelijk af met een komische verkleedpartij. Ze sprongen als voor een carnaval uitgedost van de hoge springplank in het water. Na dit feestje boden zij de badmeester een geschenk aan. Het bestuur trakteerde het gezelschap, waarbij men de herinneringen over het afgelopen seizoen nog eens in dichtvorm ophaalden. Vanaf 1940 werd het een vaste Tuindorpbad-traditie; elke ochtend, tijdens het zwemseizoen van half mei tot half september, zwom er een vaste groep van 10.00 tot 11.00 uur. Elk jaar werd door deze groep zwemmers het seizoen feestelijk afgesloten. Geleidelijk aan nam de groep vaste zwemmers de bijnaam 'IJsberen' aan. Dit kwam omdat overige bad-bezoekers en wijkbewoners al een aantal jaren deze naam als bijnaam gebezigd hadden. De achterliggende gedachte bij deze naam kwam doordat het groepje vaste zwemmers elke ochtend hun baantjes trok, ook bij koud weer en lage watertemperaturen. Op 30 augustus 1990 vierden de IJsberen voor de 50e maal het zwemseizoen. Tot op heden zwemmen de IJsberen elke ochtend tijdens het zwemseizoen hun baantjes en zij sluiten elk seizoen feestelijk af, de laatste jaren met een ontbijt op het bad en een zwemrondje om de Tuindorpbad-fontein.

"IESBEER'N"
 
Um tien uur kö'j ze altied treffen
lederen mon'n dee God oons gef,
Zwemt de "Iesbeer'n" in 'n viever
Weer of gin weer, ze hebt 't lef.
As het bad op 't Tuindorp los komp
Dat is viefteen Mei dan aait
Is het zeker dat de Iesbeer'n
Met de fiets de poort in zwaait.
Dan is 't eerst 'n betjen proat'n
Dat dut ied're vrouw toch geern
en dan springt ze gauw in 't water,
Net precies ne jonge deern.
De leeftied van dee iesbeer'n-vröwkes
loopt mi'j duch nog al oeteên
Meer 'k weet zeker dat verscheid'n
Abraham aI hebt e'zeen.
En noe goa's ow iets verklapp'n
Want één beertje is 'r bi'i
Dee a dertig joar gebroek maakt
van dee vieverzwemmerie
Is dat effen ne prestatie
Weer of gin weer,'t water in,
Of 't rèègn’t dat 't göt of 't koold is,
Aaltied hef dat beertjen zin.
Dan mu'j dat beertjen eens zeen duuk'n
Van de hoogste wipplank of
As nen snook schöt ze deur 't water
'k heb veur 't beertje niks dan lof .
"Dat bint de echte flinke vrouwen"
zegt ook ieder dee ze kent.
Daorum gef ik an de iesbeer'n
Hier een reuzen compliment.
 
Maupi (Staudt sr.)

 

Contact

Tuindorpbad
Vijverlaan 63
7553CD
Hengelo
Website