Nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris!

Er kan wederom een aantal vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het betreft deze keer onder andere een cluster van tien kortebaandraverijen. Daarnaast kunnen binnenkort ook Nederlandse Thuisbevalcultuur, Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging in Grote Kerk Naarden, Afro-Surinaamse Aflegrituelen, Surinaams- Javaanse Gamelantraditie, Levende Nederlandse folkloredans en Cramignon worden bijgeschreven.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat na deze nieuwe bijschrijvingen bijna 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien, dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

Kortebaan Santpoort

Cluster Kortebaandraverijen
Een kortebaandraverij is een afvalrace waarbij twee paarden met pikeurs op sulky's strijden om de winst over een afstand variërend van 275 tot 300 meter. De kortebaandraverijen vinden vooral in het westen van het land plaats. Nadat er de afgelopen jaren al een aantal individuele draverijen waren bijgeschreven in de Inventaris, hebben nu ook tien andere draverijen een borgingsplan opgesteld om hun erfgoed te borgen. De draverijen zijn in vrijwel alle gevallen onderdeel van de een feestweek. Sommige draverijen hebben daarom naast de draverij ook de andere activiteiten van de feestweek aangemeld waardoor zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de draverijen zichtbaar worden. De verschillende draverijen zullen gezamenlijk één cluster vormen in de Inventaris. De draverijen die bijgeschreven kunnen worden zijn: Harddraverij Lisse en omstreken, Najaarsfeesten en Kortebaan Hillegom, Kortebaandraverij IJmuiden, Kortebaandraverij Santpoort, Kortebaandraverij Nootdorp, Kortebaandraverij Hoofddorp, Kortebaandraverij Heemskerk, Kortebaandraverij Assendelft, Harddraverij Warmond en Harddraverij Venhuizen.

thuisbevalling

De Nederlandse Thuisbevalcultuur
Het draait bij deze voordracht om het borgen van de mogelijkheid voor vrouwen om thuis te bevallen en daar in een veilige en vrije omgeving een kind geboren te laten worden. De Nederlandse Thuisbevalcultuur is een gezamenlijke voordracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden.

Inwoners van Naarden luisteren buiten naar de Matthäus-Passion op Goede Vrijdag 2020 ivm de coronamaatregelen

Inwoners van Naarden luisteren op Goede Vrijdag naar een opname van de Matthäus-Passion die geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.

Alle rechten voorbehouden
Matthäuspassion door de Nederlandse Bachvereniging in de Grote Kerk Naarden
De ‘Matthäus in Naarden’ is, tijdens de week voor Pasen, een jaarlijks ritueel van bezinning en voor velen een familietraditie. De Nederlandse Bachvereniging en de Stichting Grote Kerk Naarden willen, als initiatiefnemers van deze voordracht, de traditie borgen en in ontwikkeling houden voor toekomstige generaties.

wassing,Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland
Afro-Surinaamse Aflegrituelen
De Afro-Surinaamse aflegrituelen betreft de rituele bewassing van overledenen en de rouwverwerking aan nabestaanden. Het gaat om openbare rituelen en rituelen die alleen met ingewijden worden gedeeld. Elke dienaar/aflegger is officieel ingewijd in de dienst van de overledene. De Afro-Surinaamse Aflegrituelen zijn voorgedragen door de Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland.

Kendang jamsession, mannen achter trommel
Surinaams-Javaanse Gamelantraditie
De Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie, STICHJI, heeft de Surinaams-Javaanse Gamelan orkesten in Nederland bij elkaar gebracht om gemeenschappelijk een voordracht in te dienen voor de Inventaris. De Surinaams-Javaanse Gamelan wordt vaak ingezet als begeleiding van allerlei verschillende podiumkunsten, zoals de Wayang Kulit, Wayang Wong en de Ludrug. De Gamelan heeft zich vanuit Indonesië eerst in Suriname en daarna ook in Nederland steeds verder ontwikkeld.

Dansen 82947271_2488134038104413_2352395317921447936_n.jpg
Levende Nederlandse Folkloredans
De Stichting Levende Folklore heeft deze voordracht ingediend, omdat zij de Nederlandse Folklore dans (volksdans) willen borgen voor de toekomst. Levende Nederlandse folkloredansen zijn gezelschapsdansen in (streek)kostuums op traditionele muziek, die in sommige gevallen voorzien zijn van nieuwe choreografieën. De gemeenschap is zich bewust dat het, om dit erfgoed te borgen, van belang is dat de dynamiek in de folklore dans geactiveerd wordt; vandaar de toevoeging ‘levende’ in de naam van het erfgoed.

Cramignon, Mheer
Cramignon
De Cramignon is een reidans die in klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België gedanst wordt. De Cramignon is nauw verbonden met de Jonkheden (groepen van ongehuwde jonge mannen) en de Bronck (zowel de Sacramentsprocessie als het meerdaagse feest dat daarop volgt). In de periode tussen Pasen en Pinksteren wordt er, steeds in een ander dorp, onder leiding van de Jonkheid door jong en oud op straat gedanst. De plaatselijke harmonieën en fanfares begeleiden de dans.

Alle rechten voorbehouden