De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het Paasvuur Espelo wordt gebouwd door lokale jongeren. Het sociale aspect is heel belangrijk, net zoals het wedstrijdelement. In de Holtense paasvurencompetitie strijden vier buurtschappen om de hoogste paasbult.

Er zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zodat de jongeren de heide op kunnen om jonge aangroei van naaldhout weg te halen. Zo heeft het Paasvuur Espelo naast een sociaal-culturele, ook een ecologische functie.

Twee weken voor Pasen wordt er gestart met de opbouw van de vuurstapel. Dit opbouwen gebeurt volgens een bepaald systeem, dat alleen door de ervaren bouwers beheerst wordt. Zij geven hun kennis door aan de jongere bouwers. Als de stapel af is, worden er letters in gehangen die ‘Espelo’ vormen. Deze letters worden gemaakt door dames, die papieren roosjes vouwen die verwerkt worden tot de letters.

Op de zaterdag voor Pasen worden de vier paasbulten opgemeten en gekeurd. De uitslag wordt ’s avonds in het lokale café bekendgemaakt. Eerste paasdag organiseert de stichting samen met de Espelose Jongerenvereniging een spelletjesmiddag en ’s avonds is er een lampionnenoptocht die onder leiding van de fanfare naar de locatie van het paasvuur trekt. Om 20.00 uur wordt het vuur aangestoken met een lampion van de optocht. Als de stapel brandt, is er tijd voor ontspanning en sociale contacten. Het vuur trekt veel bezoekers, uit het hele land. Traditie is dat de bezoekers elkaars gezichten met houtskool uit het vuur zwart maken. Op tweede paasdag wordt het terrein opgeruimd. 

Beoefenaars en betrokkenen

Vrijwel alle 370 bewoners zijn op de een of andere manier betrokken bij het vuur. De organisatie is in handen van de Stichting Paasvuur Espelo. De Espelose Jongerenvereniging is er ook nauw bij betrokken. De gemeente controleert of afspraken worden nagekomen en verleent de vergunning. De burgemeester ontsteekt elk jaar een van de vier vuren in de Holtense Paasvurencompetitie.

Geschiedenis en ontwikkeling

De eerste bronnen waarin over paasvuren werd geschreven dateren uit de zeventiende eeuw. Vooral Oost-Nederland kent een lange en diepgewortelde paasvuurtraditie.  Sinds 1964 bouwen de inwoners van Espelo paasvuren in competitieverband. Tegenwoordig gaat de competitie tussen Espelo, Beuseberg, Dijkerhoek en Holterbroek.

De omtrek van de paasbult moet gebouwd worden in de verhouding 1 meter hoogte op 8 meter omtrek. Deze regels zijn er om de vier paasvuren goed met elkaar te kunnen vergelijken en om te voorkomen dat het grootste paasvuur maar een paar meter hoog is en heel wijd in omtrek. De paasvurencommissie stelt vast wie het hoogste vuur heeft. De laatste jaren gaat de strijd vooral tussen Espelo en Dijkerhoek.

In 1987 deden de Espelose boakebouwers een eerste recordpoging voor het Guinness Book of Records. Zij bouwden met 27,87 meter toen het hoogste paasvuur ter wereld. In 2012 braken zij hun eigen record door een paasbult van maar liefst 45,98 meter te bouwen, opnieuw een vermelding in het Guinness Book of Records. Een recordaantal bezoekers, 40.000, zag de bult in vlammen opgaan.

Borgingsacties

2019-2021

  •  Regelmatig gesprekken blijven voeren met de andere Holtense paasvuren en de gemeente over wet- en regelgeving en over het evenementenbeleid.
  • Laten zien dat het paasvuur Espelo dankzij de samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer op een verantwoorden en duurzame wijze gebouwd wordt.
  • De sponsoractie blijven voortzetten. Hiervoor actief alle lokale bedrijven benaderen.
  • Overleggen met de Jongerenclub Nieuw-Heeten om te brainstormen hoe kinderen nog meer te betrekken bij het paasvuur.
  • Vrijwilligers blijven werven

2017-2018

  • Er is een eigen Feestcommissie opgericht. De focus ligt bij de organisatie van het evenement. Er is ook een parkeercommissie opgericht die zich op het verkeersplan richt. Het Paasvuurbestuur kan zich zo richten op de bouw van het vuur, op de samenwerking met diverse instanties en het managen van vrijwilligers.
  • Er zijn met succes sponsors geworven onder bedrijven, die met een spandoek zichtbaar waren bij het evenement. 
  • Er zijn regelmatig gesprekken met de andere Holtense paasvuren en de gemeente over wet- en regelgeving.
  • Vrijwilligers en nieuwe bestuursleden werven: het bestuur is uitgebreid met nieuwe jonge leden en er zijn veel nieuwe jonge vrijwilligers bijgekomen.
  • Met de voucher van de Provincie Overijssel zijn veilige zaagkleding en drinkflessen aangekocht om zo veilig de hei op te kunnen om de jonge aanplant te verwijderen. 

Contact

Stichting Paasvuur Espelo
Holten
Overijssel
Nederland
Website