Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de vari√ęteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De schutterscommissie heeft als doel het in goede banen leiden van het vogelschieten en koningsschieten tijdens het Kottens School en Volksfeest.

De tweede dag van het volksfeest staat in het teken van het koningsschieten. Dit wordt voor een groot gedeelte door de schutterscommissie begeleid. De dag begint met het Wilhelmus en aan het einde van het volkslied worden er saluutschoten afgeschoten met jachtgeweren. Dan gaat de hele gemeenschap richting de schutterskoning van het voorgaande jaar om uitgehaald te worden. Bij aankomst en vertrek worden er weer saluutschoten afgeschoten. Bij aankomst bij het verenigingsgebouw en nadat de nieuwe schutterskoning bekend is, worden er weer saluutschoten afgeschoten. Voor alle duidelijkheid er wordt geschoten met losse flodders (veiligheid voor alles) Traditioneel gebeurt dit met echte jachtgeweren.

Het afvuren van de saluutschoten met echte jachtgeweren wordt in Nederland behalve dan bij het Kottens Feest niet beoefend. Dit immaterieel erfgoed zorgt bij de genodigde gasten en bij diegene die het feest voor de eerste keer meemaakt de nodige hilariteit want dit heeft men nog nooit meegemaakt. Dit mag dan ook voor de volgende generaties niet verloren gaan.

De schutterscommissie bestaat uit plaatselijke jonge mannen in de leeftijd van minimaal 18 tot ca. 26-27 jaar. Wanneer een lid aftreedt, wordt er door de andere leden een nieuwe kandidaat gezocht. Zoals het vroeger ging werden de jongens gevraagd. Ze bleven in de commissie totdat ze gingen trouwen of er zelf vrijwillig uit gingen. Tegenwoordig gaan de meesten er vrijwillig uit. Dan hebben de meeste er 8-10 jaar opzitten. Dit komt omdat er tegenwoordig niet of weinig getrouwd wordt. Voor de jongeren in de buurtschap is en blijft het altijd een eer om voor de schutterscommisse gevraagd te worden en om hierin zitting te hebben.

In 1885 is men gestart met het volks- en schuttersfeest in Kotten, direkt grenzend aan de grens met Duitsland. Naar alle waarschijnlijkheid is er ook meteen, naar gebruik, een schutterscommissie opgericht. In een krantenknipsel uit 1906 lezen we hoe het er destijds naar toe ging.

Uit de krant van 1906: ''Daar werden de majesteiten met saluutschoten en de verschuldigde eerbewijzen begroet en omstuwd door de menigte werden zij door de Schutterscommissie naar het feestgebouw geleid waar ze plaatsnamen op de troon. Het 'Wien Neerlands bloed door d'aderen vloeit' (toen het volkslied) werd aangeheven, luide hoera's klonken voor de Koning en de Koningin. Door omstandigheden werd de koningin dit jaar niet uitgehaald.''

In gronde genomen is de wijze waarop de schutterscommissie te werk gaat niet veel veranderd behalve wat wettelijke wijzigingen/aanpassingen. Dit getuige enkele foto's en documenten die zijn opgedoken.

Contact

Ver. Wilhelmina
Winterswijk