Beschrijving

De Boxmeerse Vaart is een kleurrijke processie die jaarlijks door de straten van Boxmeer trekt. Hij wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden.  ‘De Vaart’ bestaat uit zes hoofdgroepen. Het middelpunt van de Vaart is de grote groep rondom de reliek van het Heilig Bloed. De Boxmeerse Vaart wordt veertien dagen na Pinksteren gehouden. De feestelijkheden starten op zaterdag met het versieren van de vaartroute. ’s Avonds wordt door het unieke en traditionele beieren van de klokken het vaartweekend geopend in de St. Petrusbasiliek, waarna de relikwie wordt binnengebracht en de openingsmis begint. Na afloop wordt door diverse koren de Vaart ‘ingezongen’. Zondagochtend vroeg worden de laatste versieringen, waaronder het groene snoeisel en bloemen, aangebracht langs de route en is er om half negen een mis die vooral door Duitse pelgrims bezocht wordt. Twee uur later start de plechtige hoogmis. Alle missen in het vaartweekend worden opgeluisterd door het Heilig Bloedsgilde Boxmeer. Na de hoogmis start de Boxmeerse Vaart, die langs het rustaltaar aan Het Zand trekt en weer terug. Er komen jaarlijks ongeveer tienduizend mensen naar de Vaart kijken.

Beoefenaars en betrokkenen

De organiserende stichting werd opgericht in april 2000.  Daarvoor was de organisatie in handen van de karmelieten en de Zusters van Jezus, Maria en Jozef. Met het onderbrengen van de organisatie in een stichting is zekerheid gecreëerd voor een vervolg in de toekomst en voor adequate opvolging, ook kunnen er makkelijker overheidsgelden en subsidies worden aangetrokken.
Zes bestuursleden zijn tot vaartmeester benoemd, jonge bestuursleden kunnen na een proefperiode vaartmeester worden. Ter voorbereiding is er veelvuldig contact met de gemeente en de politie.

Geschiedenis en ontwikkeling

>Het mirakel van het Heilig Bloed waarbij voor de ogen van een ongelovige priester de wijn in de kelk veranderde in bruisend bloed en terechtkwam op het altaardoek zou plaatsgehad hebben rond 1400. In 1457 werd een Heilig Bloedaltaar in de kerk van Boxmeer ingewijd. In 1482 schonk Johannes van Meer, kanunnik te Zutphen, een vergulde draagkist voor de doek met het Heilig Bloed. In 1507 en 1508 wordt vermeld dat er sprake is van een Vaart of processie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de draagkist met de reliek overgebracht naar het naburige Gennip. In 1631 herbevestigde de bisschop van Roermond heel nadrukkelijk het Bloedwonder van Boxmeer. In 1656 schonk Graaf Albert van den Bergh een gouden kist voor de reliek. Ten tijde van de Franse overheersing werd het moeilijk om een processie te houden en het Heilig Bloed openlijk te vereren. De reliek werd toen bij een particulier verborgen tot ze in 1854 werd teruggeplaatst in het Heilig Bloedaltaar in de kerk van Boxmeer. In 1856 werd de Boxmeerse Vaart, als zijnde een oude traditie, geplaatst op de lijst van wettig toegestane processies. De viering in 1900, het vijfde eeuwfeest van het wonder, werd groots aangepakt. Sinds dat jaar trok de Vaart drie keer per jaar door de straten van Boxmeer. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat verhoogd naar vijf keer per jaar. In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de animo voor de Vaart echter drastisch af. Sinds 1965 wordt de Vaart één keer per jaar gehouden.

Contact

Stichting Comité Boxmeerse Vaart
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Website