Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.
De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Paardenmarkt in Vianen is onderdeel van de vele feestelijkheden die jaarlijks worden georganiseerd op en rond de woensdag voorafgaand aan de tweede donderdag van oktober. Daags voor de Paardenmarkt wordt een grote lampionoptocht gehouden, begeleid door muziekkorpsen en eindigend op de kermis, die tot en met de zaterdag duurt. Op de dag van de Paardenmarkt zelf wordt er een grote warenmarkt gehouden met een ambachtenmarkt en met wedstrijden voor standwerkers. In het ochtendprogramma van de Paardenmarkt vinden de paardenkeuringen plaats, waarbij de jury de aangevoerde paarden beoordeelt en prijzen toekent. Uit de prijswinnaars van elke categorie wordt uiteindelijk de Dagkampioen gekozen. De eigenaar ontvangt van de jury een bronzen paard als wisseltrofee en van de gemeente de Zilveren Sporen. Een paardenshow sluit het ochtendprogramma af. ‘s Middags worden de ringsteekspelen gehouden, waarbij de deelnemers zijn gekleed naar het thema van dat jaar. Na het ringsteken volgen volksspelen als mastklimmen en koekslaan en opnieuw een paardenshow. Voor de kinderen is er de hele dag een Kinderplein met een mini-ringsteekstelling, diverse spellen en een kinderboerderij. De inwoners van Vianen eten die avond erwtensoep en oliebollen, deel van de traditie. De kermisdagen worden zaterdagavond afgesloten met vuurwerk.

Beoefenaars en betrokkenen

De paardenmarkt is een feest voor heel Vianen. Aan de lampionoptocht nemen ongeveer 3.000 mensen deel, begeleid door vier muziekkorpsen. De meeste van de 25.000 bezoekers willen getuige zijn van de Paardenmarkt met de keuringen, show en ringsteekspelen. De organisatie ligt bij de Stichting Paardenmarktcomité Vianen. Een belangrijke rol speelt ook de Stichting Vrienden van de Paardenmarkt, opgericht in 1993 met als doelstelling het bevorderen van het historisch besef en de betrokkenheid van de Viaanse bevolking bij de Paardenmarkt. De Vrienden het Paardenmarktcomité ondersteunen de Paardenmarkt financieel.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1261 verleende de bisschop van Utrecht stadsrechten aan Vianen. Tien jaar later mocht Vianen tweemaal per jaar een jaarmarkt houden binnen de ommuring van het huidige centrum. Een van die jaarmarkten was de markt voor 'levende have'. Van heinde en verre kwamen paardenhandelaren naar Vianen. Er was altijd veel vermaak tijdens de Paardenmarkt. In de periode 1725-1946 werd de jaarlijkse Paardenmarkt georganiseerd door het stadsbestuur. In 1946 werd de organisatie overgedragen aan het Viaans feestcomité, later Paardenmarktcomité genoemd. Het comité werd in 1978 een stichting. In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw liep de paardenhandel steeds verder terug. In 1975 werd besloten om op de markt paardenkeuringen te houden. Om ondanks het handelsverbod toch kleine dieren te hebben op de Paardenmarkt, werd een kinderboerderij ingericht. Rondom de Paardenmarkt kwamen er steeds meer activiteiten. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd de lampionoptocht op dinsdagavond ingevoerd. De kermis hoort al decennialang bij de Paardenmarkt en is eind vorige eeuw uitgebreid en verplaatst naar net buiten het centrum.

Borgingsacties

De volgende acties worden ondernomen om de Paardenmarkt in Vianen te borgen in de toekomst:

  • Er is goed overleg met de gemeente, ook de benoeming van een evenementencoördinator en de benoeming van een centrummanager versterkt het contact met de gemeente.
  • Voorafgaand aan de paardenmarkt wordt een lampionnenoptocht georganiseerd, hieraan doen o.a. vier orkesten mee. 
  • Er wordt samengewerkt met andere evenementen in Vianen, zoals de kermis.
  • Desgevraagd geeft de stichting lezingen op scholen.
  • In het plaatselijke weekblad is een special opgenomen over de paardenmarkt.

Contact

Stichting Paardenmarktcomité Vianen
Postbus 8
4130 EA Vianen
Website