Beschrijving

Via morse kan men communiceren, de signalen van de morsecode, die met tussenpozen worden uitgezonden, representeren letters, leestekens en cijfers. De code kan uiteraard ook ontvangen worden. Ze bestaat uit punten en strepen, ofwel dits en dahs, die bij ontvangst hoorbaar zijn. De code wordt gedecodeerd en er ontstaat een geschreven document. Op verschillende manieren kunnen morsesignalen verzonden worden, bijvoorbeeld als een audiosignaal. Een radiosignaal wordt dan aan- en uitgeschakeld. De signalen kunnen als een elektrische puls via een telegraafdraad worden uitgezonden. En ze kunnen mechanisch, als zichtbaar signaal worden uitgezonden, bijvoorbeeld met een seinlamp. Tegenwoordig gebruiken alleen nog radioamateurs de morsecode om met elkaar te communiceren. Bij radiowedstrijden proberen radioamateurs in een bepaalde, vooraf vastgestelde tijd wereldwijd zoveel mogelijk contacten met elkaar te leggen. Men communiceert daarbij niet alleen over techniek, ook privézaken worden met elkaar uitgewisseld. Er zijn radioamateurs die elke avond contact met elkaar hebben en dan de laatste nieuwtjes uitwisselen.

Beoefenaars en betrokkenen

Radioamateurs in Nederland zijn verenigd in de Vereniging voor Experimenteel Onderzoek in Nederland (VERON), de Nederlandse sectie van Regio I van de International Amateur Radio Union (IARU). De VERON telt op het ogenblik circa achtduizend leden. Scouting Nederland organiseert speciale weekends voor radiozendamateurs en scouts. Het Museum Jan Corver voor radiozendamateurisme te Budel heeft een grote collectie met betrekking tot morse.

Geschiedenis en ontwikkeling

De morsecode werd in 1835 ontwikkeld door Samuel Morse met het doel hem te gebruiken voor telegrafie. Bij de telegrafie kan men slechts kiezen uit wel of geen stroom. Als men de seinsleutel naar beneden doet, heeft men stroom. Verder kan men kiezen tussen de tijdsduur van stroom, lang of kort. Het gebruik van morse werd voor verschillende maatschappelijk sectoren belangrijk: post- en telegraafkantoren, spoorwegen, defensie, beurs- en bankwezen, wetenschappelijk onderzoek en radioamateurs. Het gebruik van de morsecode kreeg een flinke uitbreiding na de ramp met de Titanic in 1912. Na deze rampzalige gebeurtenis werden officiële protocollen opgesteld over de wijze van communiceren. In de Eerste Wereldoorlog werden de eerste telegrafietroepen ingezet. Door de komst van de satellietcommunicatie en internet is er minder behoefte aan het gebruik van morse en heeft het zijn rol vrijwel verloren. De Vereniging voor Experimenteel Onderzoek in Nederland (VERON) is op 21 oktober 1945 opgericht ter bevordering van de beoefening van de amateurradiocommunicatie. De radiozendamateurs houden zich voor hun hobby bezig met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen.

Contact

Stichting Veron
Mecklenburgweg 4
5684 GR Best
Website