Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen veel kinderen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of ze de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst, beoordelen of de leerlingen goed handelen. 

Bij het Nationaal VVN Verkeersexamen zijn vele beoefenaars en betrokkenen, deze bestaan onder andere uit scholen, leerkrachten, leerlingen, (verkeers)ouders en VVN vrijwilligers.

Het eerste verkeersexamen was in 1932. Er kwamen steeds meer auto's en fietsers op de weg, waardoor er ook steeds meer ongelukken kwamen, hierom werd het verkeersexamen in het leven geroepen. 

Contact

Veilig Verkeer Nederland
Amersfoort