De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Grote Zwaagse Carnavalsoptocht (hierna: de Carnavalsoptocht) wordt traditiegetrouw gehouden op de zondag direct voorafgaand aan de vastentijd voor Pasen. Zo’n 45.000 bezoekers komen ieder jaar op de optocht af. Aan de Carnavalsoptocht doen tot zo’n 45 creaties mee. De creaties zijn divers en vaak satirisch of humoristisch van aard. Er is geen verplicht thema voor de deelnemers. De optocht rijdt een vaste route van ongeveer 3 kilometer door het dorp Zwaag. De dag van de Carnavalsoptocht wordt afgesloten met een prijsuitreiking. In tegenstelling tot vele dorpen en steden heeft het dorp Zwaag geen carnavalsnaam.

De deelnemende Carnavalsgroepen moeten zich inschrijven in een bepaalde categorie, te weten: ‘wagens’ , ‘loopgroepen’ of ‘leutgangers’. Iedereen mag deelnemen aan de Carnavalsoptocht maar de creaties worden voornamelijk gebouwd door vriendengroepen uit Zwaag. Voor nieuwe deelnemende groepen van ‘buiten het dorp’ geldt dat het idee van de creatie eerst door de Optochtcommissie goedgekeurd moet worden.

Deelnemende carnavalsgroepen hebben over het algemeen eerst in hun basisschooltijd meegedaan met de Kinder Carnavalsoptocht. De eerste activiteiten van deze Carnavalsgroepen start over het algemeen rond de 11e van de 11e, de Prinsbekendmaking. De Carnavalsgroepen bepalen zelf het thema, uitvoering, outfits, act e.d. van hun creatie. De daadwerkelijk bouwperiode start voor de meeste groepen met de kerstperiode.

Bezoekers staan een uur voordat de optocht langs komt al langs de route om vervolgens ongeveer een uur naar de optocht te kijken. Veel bewoners langs de route versieren hun voortuin en nodigen familie en/of vrienden uit om samen naar de optocht te kijken. Voor de Carnavalsvereniging start de voorbereiding op de komende Carnavalsoptocht vrijwel direct na de laatst verreden Carnavalsoptocht. Dit behelst een jaarrond organisatie.

Beoefenaars en betrokkenen

Een eerste Carnavalsoptocht in Zwaag werd in 1965 georganiseerd door jongeren. In november 1966 werd Carnavalsvereniging Het Masker opgericht. In een bestuursvergadering werd idee geopperd om een avond Carnavalsoptocht te organiseren op de Dikke Dolle Dinsdag. Om het dorp te stimuleren lag er voor de prijswinnaars een envelop klaar met 50 gulden, het weekloon in die tijd schommelde rond de 100 gulden. Dit resulteerde in 1968 in een Carnavalsoptocht met 7 deelnemers. De “creaties” waren versierde fietsen of een versierde aanhanger.

Naast de Carnavalsoptocht in 1969 werd ook de eerste Kinder Carnavalsoptocht georganiseerd. Vanwege financiële tekorten vond daarna enkele jaren geen Carnavalsoptocht plaats. De Kinder Carnavalsoptocht werd wel vanaf 1969 ieder jaar georganiseerd. In 1975 werd de Carnavalsoptocht weer opgenomen in het Carnavalsprogramma, nu echter op de zondagmiddag. Meer dan 16 praalwagens deden dat jaar mee.

Vanaf toen werd de Carnavalsoptocht steeds populairder. Vooral het verdwijnen van de gemeente Zwaag bij de gemeentelijke herindeling in 1978 gaf een enorme impuls aan deze optocht. De Carnavalsoptocht werd in die jaren gebruikt als protestoptocht en de creaties hadden veelal een politiek karakter. In de jaren 1980 waren vooral straten en sportverenigingen de deelnemers van de Zwaagse Carnavalsoptocht. Vanaf 1990 werd beleving een belangrijk component: de creaties werden steeds spectaculairder. In de laatste decennia bleef de belangstelling voor de Carnavalsoptocht groeien, terwijl er steeds meer carnavalsoptochten in het noorden van Nederland verdwenen.

Geschiedenis en ontwikkeling

Een eerste Carnavalsoptocht in Zwaag werd in 1965 georganiseerd door jongeren. In november 1966 werd Carnavalsvereniging Het Masker opgericht. In een bestuursvergadering werd idee geopperd om een avond Carnavalsoptocht te organiseren op de Dikke Dolle Dinsdag. Om het dorp te stimuleren lag er voor de prijswinnaars een envelop klaar met 50 gulden, het weekloon in die tijd schommelde rond de 100 gulden. Dit resulteerde in 1968 in een Carnavalsoptocht met 7 deelnemers. De “creaties” waren versierde fietsen of een versierde aanhanger.

Naast de Carnavalsoptocht in 1969 werd ook de eerste Kinder Carnavalsoptocht georganiseerd. Vanwege financiële tekorten vond daarna enkele jaren geen Carnavalsoptocht plaats. De Kinder Carnavalsoptocht werd wel vanaf 1969 ieder jaar georganiseerd. In 1975 werd de Carnavalsoptocht weer opgenomen in het Carnavalsprogramma, nu echter op de zondagmiddag. Meer dan 16 praalwagens deden dat jaar mee.

Vanaf toen werd de Carnavalsoptocht steeds populairder. Vooral het verdwijnen van de gemeente Zwaag bij de gemeentelijke herindeling in 1978 gaf een enorme impuls aan deze optocht. De Carnavalsoptocht werd in die jaren gebruikt als protestoptocht en de creaties hadden veelal een politiek karakter. In de jaren 1980 waren vooral straten en sportverenigingen de deelnemers van de Zwaagse Carnavalsoptocht. Vanaf 1990 werd beleving een belangrijk component: de creaties werden steeds spectaculairder. In de laatste decennia bleef de belangstelling voor de Carnavalsoptocht groeien, terwijl er steeds meer carnavalsoptochten in het noorden van Nederland verdwenen.

Borgingsacties

2023-2025

  • Het drankgebruik ontmoedigen door in de optocht bijeenkomsten specifiek bespreekbaar te maken.
  • Naast de adoptiegroepen een van pool van vrijwilligers organiseren die gevraagd en ongevraagd jeugdige optochtdeelnemers kan adviseren met technische inzichten en creativiteit.
  • Onderzoeken hoe er regie kan worden georganiseerd op documenten, foto’s, video’s en specifieke gebeurtenissen.
  • Contact zoeken andere erfgoedgemeenschappen om ervaringen en oplossingen uit te wisselen.
  • De taken en rollen van de (bestuurs)leden, Optochtcommissie-leden, jury en vrijwilligers beschrijven en het geven van aandacht aan de verschillende functies, deze belangrijk maken en vooral zodanig te organiseren dat er een goede onderlinge verstandhouding ontstaat.
  • Andere ingangen zoeken om bij de scholen binnen te kunnen komen. Betere communicatie met de directies van scholen te hebben en het carnavalsbezoek te evalueren.
  • Door actief te communiceren met de oudste optochtdeelnemers van de kinderoptocht de drempel verlagen om mee te doen aan de Carnavalsoptocht. De mogelijkheden van kweekvijver, bouwmaterialen en adoptiegroepen zijn belangrijke onderdelen van deze communicatie.
  • Meer communiceren met de overheden / veiligheidsregio en ervaringen uitwisselen met andere erfgoedgemeenschappen.
  • Een specifieke sponsorcommissie voor het behouden en aanboren van (nieuwe) financiële middelen opzetten.

Contact

Carnavalsvereniging Het Masker
Zwaag