Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Tonpraten is typetjes-cabaret vanuit een ton. Tegenwoordig gaan er veelal in de zuidelijke provincies van Nederland en Belgisch Limburg rond carnaval mensen een buut (verhaal van een tonprater) brengen. Het betreft hier een tekst in de ik-vorm met een hoge grapdichtheid. Het tonpraten of buutreednen begon ooit als straf voor de heersende macht. Vanuit een wijnton werd door een verkleed persoon uit de gemeenschap de heerser (koning, hertog, graaf etc.) de les gelezen en werd er de draak gestoken met wat deze leider in het afgelopen jaar allemaal fout had gedaan. Later veranderde dit en werd door verklede mensen uit het dorp de plaatselijke politiek op de hak genomen in een verhaal vol grappen. Hierin werden dan de burgemeester, de pastoor en de dokter op hun nummer gezet. Later gingen deze plaatselijke grappenmakers ook buiten hun eigen woonplaats de ton in om mensen aan het lachen te maken. Tegenwoordig zijn er tal van wedstrijden (Brabantse Kampioenschappen, Limburgse Kampioenschappen, Zuid-Nederlandse Kampioenschappen, Keiebijters Kletstoernooi etc.), is er een website voor deze tonpraters (www.tonpraten.nl) en worden er cursussen en workshops gegeven aan volwassenen en op basisscholen. Er zit nog altijd vooruitgang in het tonpraten, want momenteel wordt er alles aan gedaan de jeugd enthousiast te maken en te houden d.m.v. workshops en wedstrijden zoals de C.C.C. (Carnavals Cup Cranendonck).

Contact

Tonpraten.nl / CarnavalsCup
Soerendonk
Website