De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Ieder jaar van 27 tot en met 31 december is een deel van de bevolking van Scheveningen bezig met het organiseren van twee grote vreugdevuren, dat van het Noorderstrand en dat van Duindorp. Noorderstrand gaat hierbij de strijd aan met de zuiderburen op Duindorp om uit te maken wie het hoogste vreugdevuur kan bouwen. De winnaar van deze traditie maakt een jaar lang aanspraak op de titel 'hoogste vreugdevuur van Nederland'. In de laatste dagen van december worden tienduizenden pallets naar het strand gebracht en volgens een bepaald systeem opgestapeld. Hier werken honderden vrijwilligers, jong en oud, samen om de stapel zo hoog mogelijk te maken. Veel mensen nemen in deze week speciaal vrij om mee te kunnen helpen. De organisatoren van het vreugdevuur zorgen ervoor dat de gekochte en gesponsorde pallets met busjes naar het strand worden gebracht. De opbouw van het vreugdevuur is niet alleen overdag, ook ’s avonds en ’s nachts wordt er gewerkt, weer of geen weer. Rond middernacht op oudejaarsavond is het dan zover: de enorme stapel wordt in brand gestoken en heel Scheveningen viert samen oud en nieuw op het strand.

Beoefenaars en betrokkenen

Het werken voor het vreugdevuur heeft voor Scheveningen het karakter van een reünie. Kinderen worden al op zeer jonge leeftijd betrokken bij het vreugdevuur. Het vreugdevuur trekt de laatste jaren steeds meer belangstellenden en ook toeristen. In het kader van het veiligheidsplan hebben de organisatoren intensief contact met de gemeente Den Haag, de politie en de brandweer.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het vreugdevuur heeft zijn wortels in de illegale kerstbomenverbrandingen in diverse buurten in Scheveningen in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Bij het rausen, zoals men het verzamelen van de kerstbomen noemde, werden er ook onderlinge geschillen tussen de buurten uitgevochten. Maar juist het sociale aspect was heel belangrijk. Jongeren gingen samen op kerstbomenjacht en probeerden andere buurten af te troeven door steeds grotere vuren te maken. Buurtbewoners troffen elkaar bij de opbouw van de stapel en het saamhorigheidsgevoel was groot. Vechtpartijen, inbraken en vernielingen zorgden ervoor dat de gemeente Den Haag eind jaren tachtig de verschillende vreugdevuren verbood. De gemeente stelde nu de wijken voor om gezamenlijk een vuur te maken, op het Noorderstrand. Schoorvoetend stemden de Scheveningers in, onder de voorwaarde dat dat vuur zo hoog mogelijk mocht worden. De onderlinge strijd in de wijken werd vervangen door een georganiseerde strijd op het strand. Het evenement werd al snel Vreugdevuur Scheveningen Noorderstrand genoemd. Het werd nu een strijd om het 'hoogste vuur' tussen de enige twee overgebleven vreugdevuren in Scheveningen: het Noorderstrand van Scheveningen Dorp en het Zuiderstrand van de Scheveningse stadswijk Duindorp.

Borgingsacties

2020-2023

 • PR en bewustwording naar het grote publiek blijft nodig: meedoen aan tv-interviews, krantenartikelen, documentaires. Diverse universiteiten doen onderzoek naar stikstof-uitstoot e.d. Uitkomsten waren verwaarloosbaar laag. Ontheffing daarvoor gekregen. Dit gaat ook gecommuniceerd worden.
 • Aandacht voor veiligheid ook nodig, dit wordt voornamelijk mondeling overgedragen. Er zijn drie inloopavonden voor de bouwers om kennis over te dragen om een veilig evenement neer te zetten.
 • Bijhouden wat er in de media verschijnt (de zinnige dingen, niet de onzin) en dat wordt op de website gezet.
 • Er is na 2018 een nieuwe organisatie gekomen, op één persoon na voor de expertise. Sindsdien heeft er geen vreugdevuur plaatsgevonden. Op 3 december 2019 is de vergunning afgewezen. Dat jaar zijn er een fakkeloptocht, barbecue en feest georganiseerd om toch op een leuke manier samen te kunnen zijn. Ook samen schoongemaakt. Helaas (buiten schuld) toch confrontatie met ME geweest.
 • Voor 2020 is de aanvraag voor de vergunning wel goedgekeurd, maar door corona is het nog onzeker. Als het niet doorgaat, zal dat een grote impact hebben op de gemeenschap en sponsors.
 • Het bestuur moet nog meer ervaring opdoen met het aanvragen van een vergunning. Op termijn moet dat zonder dure experts kunnen.
 • ARBO-wet en regelgeving. Bouwers/jongeren mogen zonder PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet meer op het 'bouwterrein' komen. Ook hebben we te maken met leeftijd voor de uit te voeren werkzaamheden te maken die niet door jongeren onder de 16 jaar gedaan mogen worden. We hebben nu een overeenkomst om groepen jongeren te laten werken onder toezicht van een volwassene. Dit is opgenomen in de vergunningsaanvraag en goedgekeurd. 
 • Er moeten meer PBM's aangeschaft worden. Dat is een prijzig verhaal. Manieren vinden om aan financiën te komen.

2017-2019

 • In gesprek blijven met de gemeente Den Haag om voor alle betrokken partijen een zo goed mogelijke editie van het Vreugdevuur te kunnen neerzetten.
 • Op zoek blijven naar nieuwe vrijwilligers die de organisatie kunnen en willen ondersteunen.
 • Op zoek gaan naar subsidies, zodat de vrijwilligers geen onbetaald verlof meer hoeven te nemen. Hierdoor kan de werkdruk van de vrijwilligers verlicht worden. 

2015-2016

 • Niet alleen trekt het vreugdevuur meer bezoekers aan, ook het netwerk van vrijwilligers, sponsoring, politiek, media en toerisme wordt steeds groter. 
 • Er zijn veel nieuwe vrijwilligers bijgekomen die zich willen inzetten voor de traditie. De werkgroep heeft met een kraampje op diverse markten gestaan in Scheveningen en daar onder meer flyers uitgedeeld met informatie over de traditie. Daardoor is het Vreugdevuur toegankelijker geworden voor jong en oud. De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
 • Er is een sponsorbijeenkomst georganiseerd in het Kurhaus Hotel om potentiële en trouwe sponsors te informeren over de traditie en over de sponsormogelijkheden.
 • Door met kraampjes op markten in Scheveningen te staan zijn er veel kinderen warm gemaakt voor het Vreugdevuur.  
 • Kijken naar extra veiligheidsmaatregelen en dit afstemmen met de gemeente Den Haag.
 • In contact blijven met de gemeente over veiligheid.

Contact

Vreugdevuur Scheveningen Noorderstrand
Website