De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De slipjacht is een nabootsing van de oude traditie van de parforce jacht. Een gedisciplineerde grote groep van Engelse foxhounds, de meute, volgt in het buitengebied in Nederland een door sliptrekkers gemaakt kunstmatig vossenspoor van enkele kilometers. De zogenaamde Master Huntsman leidt de slipjacht, waarbij hij wordt geassisteerd door enkele geoefende ruiters en amazones. Zij worden op enige afstand gevolgd door deelnemers, gekleed in klassiek ruitertenue. De honden en paarden worden het hele jaar door getraind en daags voor de jacht wordt gekeken of ze in goede conditie zijn voor de slipjacht.

Het spoor leidt de meute, de equipage en de ruiters door het lokale landschap, zoals een vos dat ook zou doen, waarbij ze natuurlijke hindernissen moeten overwinnen zoals greppels, omgevallen bomen, sloten en heggen. Het traject wordt vooraf in nauw overleg met landeigenaren en -gebruikers vastgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Een slipjacht bestaat uit drie runs van zeven kilometer, met een rust tussen de runs om op adem te komen. Na de derde run krijgen de honden als beloning een koeienpens. Daarna wordt de jacht afgesloten met het spelen van jachthoornmuziek.

Beoefenaars en betrokkenen

Er worden ca. 50 slipjachten per jaar op bovenstaande manier georganiseerd, vooral in de Achterhoek en in Twente. De KNJV (Koninklijke Nederlansche Jachtvereeniging) is de grootste en oudste slipjachtvereniging met ongeveer 150 leden en donateurs. Er zijn 45 lokale comités die de slipjachten in hun eigen omgeving voorbereiden. Gedurende het seizoen, van 1 oktober t/m 15 maart, is er (bijna) elke woensdag en zaterdag een slipjacht op een andere locatie. Daarnaast zijn er nog drie kleinere slipjachtverenigingen. Tussen de besturen is er regelmatig overleg. De KNJV heeft twee hondenverzorgers in dienst, die de meute verzorgen en voeren. Verder zij betrokken: de Fieldmaster, Jachtcomité, veeartsen, sliptrekkers, ecologen, dierenverzorgers, honden- en paardentransporteurs, EHBO’ers.

Naast de organisatie en de leden, trekt de slipjacht ook veel bezoek. De route kan meestal vanaf de weg worden gezien en trekt veel bekijks. 

 

Geschiedenis en ontwikkeling

De slipjacht dateert uit het begin van de 19e eeuw en komt uit Engeland, vandaar dat Engelse namen en signalen worden gebruikt. Oorspronkelijk, in Engeland, werd de slipjacht gebruikt om de snelheid en de behendigheid van de honden te testen. Er werd niet op dieren gejaagd, uitsluitend op een kunstmatig getrokken vossenspoor. Sedert de 19e eeuw reden vooral cavaleristen in Nederland slipjachten om hun rijvaardigheid in 'onverkend terrein' te testen en vergroten. Er werd een meute Engelse foxhounds verkregen en ondergebracht bij de Rijschool in Amersfoort.

In 1919 werd de Nederlandsche Jachtvereeniging opgericht. In november van dat jaar werd de eerste NJV slipjacht verreden op de Leusderheide. Er namen 150 ruiters aan deel. In 1924 verleende H.M. Koningin Wilhelmina de vereniging het predicaat Koninklijk. De afgelopen jaren heeft de Vereniging zich actief ontwikkelt waarbij opgemerkt kan worden dat terreinen steeds meer naar het Oosten van Nederland opschoven en steeds meer rekening wordt gehouden met aanwezige flora en fauna waar de slipjacht wordt georganiseerd. De wetgeving hierover wordt nauwlettend gevolgd. In de loop der jaren hebben zich steeds meer vrouwen aangemeld als lid van de vereniging, die voorheen voornamelijk uit mannen bestond. 

Borgingsacties

2023-2025

  • Er is een ‘Commissie werving jeugd’ in het leven geroepen, waarin twee leden in hun twintiger jaren plaatsnemen die binnenkort met aanbevelingen komen. Bijvoorbeeld over het benaderen van studenten ruiter verenigingen, social media- beleid (oprichten Facebook en Instagram profiel), studenten of jongeren in groepjes uitnodigen voor een proef-jacht zodat ze het met gelijkgestemden ervaren etc.
  • Duidelijke profileren bij hippische evenementen zoals bij spring- en eventing wedstrijden. Bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de CSI Geesteren, dit biedt kansen voor werving van nieuwe leden.
  • onderstrepen dat slipjacht zich vanzelfsprekend en met overtuiging aan wet-en regelgeving en gedragscodes houdt, o.a. door de nieuw opgestelde gedragscode ( in samenwerking met alle slipjachtverenigingen in Nederland) onder de aandacht te brengen bij de lokale comités en betrokken overheden.
  • Voorzetten van de samenwerking met de ecoloog, die alle jachtparcoursen van de KNJV ecologisch heeft onderzocht en de correcte corridors heeft aangegeven, om up to date te blijven t.a.v. nieuwe wet- en regelgeving.
  • Bij elke jacht digitaal (m.b.v. Apple Watch app) de afgelegde route bijhouden om ervoor te waken dat er niet teveel afgeweken wordt van de door de ecoloog aanbevolen route.
  • Lokale jachtcomite’s en de betrokken Fieldmaster vanuit de KNJV vullen per jacht een evaluatieformulier in m.b.t. wetenswaardigheden en bijstellingen in kader van flora & fauna.
  • De prachtige locatie van landgoed Kasteel Maarsbergen gebruiken voor de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen voor Jachtpaarden, in samenwerking met drie andere jachtverenigingen, om samenkomen en saamhorigheid tussen de slipjachtverenigingen te bevorderen.
  • Leden activeren om familie en/of vrienden enthousiast te maken om slipjacht te bezoeken en deel te nemen aan proefjacht, de excercise ronde.

 

2019-2021:

  • Het archief van de KNJV actief bijhouden en kijken of dit archief ondergebracht kan worden bij een museum.
  • Steeds intensiever samenwerken met andere jachtverenigingen.

Contact

KNJV
p/a Traa 14
3881 RN
Putten
Gelderland
Nederland
Website