De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Op 24 juni wordt de geboortedag van Johannes de Doper (Sint Jan) gevierd in Leenderstrijp. De inwoners van dit kleine dorp komen dan samen bij de Sint-Janskapel voor een eucharistieviering in de openlucht. Tijdens de viering worden Sint-Janstrossen gezegend. De Sint-Jansviering wordt met gilde-eer opgeluisterd door het organiserende St. Jan Baptista Gilde Leenderstrijp. Het gilde roept voorafgaand aan de viering de inwoners van Leenderstrijp op met het gilde mee naar de kapel te lopen. Bij de lokale basisschool sluiten de kinderen zich aan. Een Sint-Janstros is een boeket dat grotendeels uit veldbloemen bestaat. In Leenderstrijp bevat de tros onder meer de volgende bloemen: sint-janskruid, notenboomtak, fruitbomentak, korenbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras en lindeblad. Mensen voegen daar vaak nog een witte roos, een rode roos en een anjer aan toe uit de tuin. De Sint-Janstros wordt door de inwoners zelf gemaakt en mensen nemen de gewijde trossen weer mee naar huis om ze daar boven de ingang aan de deurstijl te hangen. Hiermee vragen de bewoners om bescherming tegen noodweer, blikseminslag en boze geesten en om gezondheid voor de degenen die achter de tros hun heil zoeken.

Beoefenaars en betrokkenen

De Sint-Jansviering is van groot belang voor de inwoners van Leenderstrijp. Praktisch iedereen die er woont of gewoond heeft doet mee. Het Gilde St. Jan Baptista is al lange tijd betrokken bij de viering. De parochie vindt de viering eveneens belangrijk en zorgt elk jaar voor een voorganger. Er worden op de basisschool gastlessen gegeven over de Sint-Jansviering in Leenderstrijp en de kinderen gaan met leden van het gilde op zoek naar bloemen. 

Geschiedenis en ontwikkeling

Hoe oud de viering van Sint-Jan in Leenderstrijp is, is niet bekend. De Sint-Janskapel wordt in geschriften van 1440 al genoemd. In de oprichtingsakte van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp uit 1645 wordt de kapel ook genoemd en wordt er gesproken van een processie. De Sint-Jansviering met wijding van de Sint-Janstrossen stamt in zijn huidige vorm uit 1962. In de loop der jaren is de viering verplaatst naar het voorterrein van de kapel en wordt er een altaar gebouwd in de open lucht met overkapping en zitplaatsen voor bezoekers. Ook zijn er speciale misboekjes gekomen en wordt de viering jaarlijks opgeluisterd door een koor.

Borgingsacties

2016-2020

  • Voortzetting van de jaarlijkse les op de basisschool over de Sint Jansviering. 
  • Verspreiding van de folder waarin de traditie van de Sint Janstrossenwijding - samen met de andere gebruiken van het Gilde - is beschreven.
  • Jeugd/(nieuwe) inwoners/belangstellenden begeleiden, in samenwerking met IVN en de lokale agrarische natuurvereniging, bij het zoeken naar de onderdelen voor de Sint Janstros. Hiervoor worden speciale 'zoekmomenten' georganiseerd. 
  • Met de gemeenten en de agrarische natuurvereniging in overleg om de bermen in de nabijheid van de Sint Janskapel in te zaaien met veldbloemen, die in de Sint Janstros thuishoren. 
  • Overleg met de voorganger (parochie) om kritisch te blijven kijken naar de invulling van de viering met als doel deze, binnen de katholieke normen en waarden eigentijds en dynamisch te houden zonder daarbij de eigen lokale identiteit uit het oog te verliezen. 
  • In overleg met school en Strijpse verenigingen (o.a. muziekvereniging) hoe en in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de Sint Jansviering. Bijvoorbeeld het verzorgen van lezingen, het leveren van een muzikale bijdrage en het inzetten van mankracht. 

Contact

Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Strijperstraat 73
5595GB
Leende
Website