Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Wij de bewoners van het Floradorp zijn in december sinds in ieder geval 1951 druk bezig met ons Oudejaarsvuur. Het gehele jaar door zijn er besprekingen met het stadsdeel, de brandweer, justitie en de buurtbewoners. Zodra alles doorbesproken is komt het dorp in actie en gaan wij rond bellen/jagen op hout en kerstbomen. Het hele dorp levert zijn kerstboom en/of hout achter het dorp op het voetbalveld af. Vervolgens gaat een groot deel van het dorp erop uit met busjes en vrachtwagens om de gewenste aantallen te krijgen voor onze berg.

De laatste week van december is een week van eendracht, samenhorigheid en teamwork. Het is een week waarin de brandstapel wordt opgebouwd, aangestoken en 24/7 de waak wordt gehouden opdat het vuur onze harten verwarmd met de jaarwisseling. Het dorp bestaande uit mensen van alle rangen, standen en leeftijden werken samen om dit te bewerkstelligen. De één smeert brood, de ander maakt soep, de ander waakt snachts over onze berg en de ene staat er sochtends weer fris bij om verder te bouwen. De traditie brengt dat elk jaar het gehele dorp met een doel bij elkaar komt. De volwassenen die bouwen en waken zijn gedurende het gehele proces bezig met binding tussen jong en oud. De jongste leveren bomen aan uit de hele buurt, slepen met hout, rijden mee op de bussen en wagens om hout en bomen te halen en adviseren ons of wij de berg wel goed opbouwen. Deze werkzaamheden worden allemaal onder het genot van wat versnaperingen uitgevoerd. De ouderen die hun strepen vroeger verdiend hebben zijn altijd druk met het zorgen voor eten en drinken, maar leveren daarnaast ook advies. Sommigen van de ouderen kunnen het bouwen namelijk nog niet laten staan en staan soms met hun 60 jarige leeftijd nog op de berg.

Een paar minuten voor de jaarwisseling ontsteken wij de berg zodat deze om 00:00 aan alle kanten mooi opbrandt. Vervolgens komt het hele dorp naar de berg om elkaar de beste wensen te geven en samen dit feest te vieren op het muziek van onze eigen dorps dj.

In het dorp respecteren en waarderen we elkaar. Wij verbinden en geven met veel liefde het vuur in ons hart door aan de volgende generatie. Dit gevoel van vreugde, samenhorigheid en het hele proces is wat wij ons Oudejaarsvuur noemen, en dit immaterieel erfgoed zouden wij willen behouden, koesteren en laten groeien opdat allen verwarmd mogen worden door onze berg.

Beoefenaars en betrokkenen

De beoefenaars zijn de buurtbewoners uit het dorp die dit erfgoed in leven houden en doorgeven. De afgelopen jaar bestond de Oudejaarsvuur organisatie uit:

(allen zijn ouders met betrokken kinderen)

R. Nauman 

P.A. Van Bronswijk

D. Van Genderen

D. Robijn

M. Drenth

Geschiedenis en ontwikkeling

Verhalen variëren, maar er gaan verhalen rond dat er in de crisis jaren vaker kleine brandjes plaatsvonden waar men de handen kon verwarmen. Ook zijn er andere verhalen die aangeven dat de eerste grote kersbomen verbranding in het jaar 1951 plaatsvond. Dit betekend dat ons vuur in het jaar 2020/2021, 70 jaar oud zou zijn. Het jaar 1951 is een gegeven vanuit het Stadsarchief Amsterdam en wordt ondersteund door Museum Amsterdam Noord. Momenteel zijn wij nog in afwachting van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord of zij ook het jaar 1951 kunnen bevestigen als zijnde het eerste jaar dat er een grote berg was i.p.v. de meerdere kleine brandjes.

Sinds enkele decennia bouwen wij vanuit de wens van het stadsdeel, de berg op ons voetvalveld aan de Floraweg op i.p.v. midden in het dorp. We hebben binnen het dorp onder goede samenwerking onderling dit evenement uitgebouwd van ongezond vuur tot een milieu vriendelijk vuur. Het schone hout en de bomen worden nu deels vanuit het stadsdeel geleverd.

Tijdens het Oudejaarsvuur hebben wij nu een live dj en zijn wij altijd op zoek naar uitbreiding/modernisering van onze traditie.

Contact

Oudejaarsvuur floradorp / in oprichting : stichting " flora 4 life "
Amsterdam