Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De Sinti Jazz Nederlandse stijl is een mondelinge traditie die binnen de hechte grootfamilies op de Sinti woonlocaties wordt overgedragen van ouderen op jongeren. De Sinti hebben zich vooral toegelegd op muziek voor burgerlijke gelegenheden, zoals optredens in cafés en restaurants, en spelen op bruiloften en andere feesten. Dat heeft zich de afgelopen decennia verder ontwikkeld naar jazzclubs, theaters en festivals.

Door de eeuwenlange traditie hebben de Sinti hun muzikale vaardigheden tot grote hoogte kunnen ontwikkelen en zijn ze altijd veel gevraagde artiesten geweest. In de jaren '20 ontstond in de Verenigde Staten de jazzmuziek die al gauw overwaaide naar Europa. Ook hier wisten de Sinti snel een belangrijke bijdrage te leveren en hun eigen Sinti stijl aan de muziek te geven.

De combinatie van creativiteit en aanpassing aan de lokale muziek en omstandigheden is de kracht van deze traditie. Zowel de plaatselijk populaire muziek als de muziek meegenomen uit andere landen heeft het publiek altijd weten te bekoren. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het Miranda orkest dat zelfs de status van Koninklijk orkest heeft gekregen vanwege optredens voor de Koninklijke Familie. Maar ook bekende volkszangers zijn vaak van Sinti afkomst.

In Nederland ontstond in de jaren '50 de typische Nederlandse Stijl Sinti Jazz. De muzikanten Waso Grünholz en Sani Rosenberg speelden daarbij een belangrijke rol. Muzikanten werken niet met bladmuziek, maar doen alles op het gehoor en leren van andere muzikanten door kijken, luisteren en samenspelen. Dat staat garant voor de kenmerkende Sinti stijl en een groot improvisatievermogen, dat vast onderdeel is van deze stijl.

De Sinti woonwagenlocaties zijn broedplaatsen van groot muzikaal talent, dat van ouderen op jongeren binnen de familie wordt overgedragen. Door het leven in grootfamilies (grootouders, kinderen en kleinkinderen wonen bij elkaar), kan de muziek goed worden overgedragen op de traditionele manier. De locaties in Gerwen en Nuenen spelen daarbij een bijzondere rol omdat de Nederlandse Stijl Sinti Jazz zich grotendeels vanuit hier verspreid heeft en veel toonaangevende muzikanten hier opgeleid zijn. De rijke muziektraditie staat niet op zichzelf maar is onderdeel van de bredere Sinti cultuur van saamhorigheid, samenwerken en voor elkaar zorgen in familieverbanden. 

 

Contact

Sinti Music
Postbus 1444
5602BK
Eindhoven
Website