De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Keti Koti / Dia di Emancipacion di sclavitud / Dia di Emansipashon / Emancipation day omvat de herdenking van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk en de viering van de wettelijke afschaffing van de slavernij.
Keti Koti bestaat uit vier onderdelen, te weten:

  • De Memre waka (herinneringsloop).
  • Keti Koti-lezing over specifieke aspecten van het slavernijverleden en de doorwerking ervan en in augustus het Tula herdenkingsconcert.
  • Kabra neti (avond voor de voorouders); voorafgaand aan de herdenking en viering op 1 juli is ter ere van de voorouders een spirituele avond met gebed, zang, spelletjes uit de slaventijd, vertellingen en dans in traditionele klederdracht.
  • Nationale Herdenking en Viering op 1 juli in Amsterdam.

Aan de herdenking wordt invulling gegeven door middel van onder andere toespraken, traditionele plengoffers, zang, twee minuten stilte, spelen van de taptoe en het hijsen van de zowel de Nederlandse en Surinaamse vlag als die van de zes Caribische eilanden. Daarna vinden er kransleggingen plaats door de Nederlandse en Surinaamse overheid, vertegenwoordigers van de eilanden alsook door belanghebbende Afro-Caribische organisaties en andere instituten.

De viering vindt plaats door middel van zowel muziek, zang en dansvoorstellingen op een drietal podia als door debatten, lezingen, en een culinaire braderie. Ook in zo’n twintig andere gemeenten wordt Keti Koti actief herdacht en gevierd. Steeds meer gemeenten sluiten zich hierbij aan. In het kader van Keti Koti vinden er ook, het geheel jaar door, activiteiten plaats, zoals tentoonstellingen, lezingen en debatten, educatieve tochten en theatervoorstellingen.

Beoefenaars en betrokkenen

De algehele coördinatie van de Nationale Herdenking en Viering van Keti / Dia di Emancipacion di sclavitud / Dia di Emansipashon / Emancipation day ligt bij NiNsee. NiNsee is in 2002 ontstaan na een jarenlange strijd en lobby van de Afro-Caribische gemeenschap in Nederland voor serieuze en volwaardige aandacht voor het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. NiNsee staat voor een solide, aanspreekbare en tegelijkertijd een wendbare organisatie met verdieping en verbreding van de publieksgerichte activiteiten.

NiNsee richtte zich in essentie op het structureel bespreekbaar maken van het slavernijverleden, door een genuanceerd en realistisch beeld te geven over dat verleden. Aan dat doel wordt inhoud gegeven met een breed palet aan activiteiten en onderzoek op de gebieden: cultuur(educatie), museale presentatie, wetenschappelijk onderzoek en publicatie en documentatie, herdenking en viering. De beoefenaars van en/of deelnemers aan de Keti Koti-activiteiten zijn hoofdzakelijk Afro-Caribische Nederlanders, waarvan het aantal geschat wordt op anderhalf miljoen mensen. De laatste jaren is er een groeiende groep met een niet-Afro-Caribische achtergrond die ook actief deelnemen aan Keti Koti.

Geschiedenis en ontwikkeling

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd er in Nederland door nazaten van het slavernij- en koloniaal verleden aandacht gevraagd voor de trans-Atlantische slavernij en de koloniale periode. In de jaren vijftig richtte een groep Surinaamse studenten de vereniging Wi Egi Sani (ons eigen ding) op en in de jaren zestig richtten Antilliaanse studenten de vereniging Kibra Hacha. Regelmatig hielden deze clubs lezingen, debatten en theatervoorstellingen over de slavernij en koloniale tijd. Vanaf de jaren tachtig hebben verschillende schrijvers, wetenschappers en activisten regelmatig met hun beschouwingen over het slavernijverleden een breed publiek bereikt.

Na jarenlang georganiseerd ijveren voor aandacht voor het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden is inmiddels de stilte rond dit deel van de geschiedenis doorbroken. Dit ijveren heeft onder meer geleid tot de onthulling op 1 juli 2002 van het slavernijmonument in Amsterdam door de toenmalige koningin Beatrix. Tot aan de onthulling van dit slavernijmonument werden, met name binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag), op beperkte schaal informele herdenkingen en vieringen gehouden. Met de nationale Herdenking en Viering van Keti Koti, het aanbieden van excuses door het stadsbestuur van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem en door premier Rutte namens de Nederlandse staat is de stilte rond het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden doorbroken.

Borgingsacties

  • Er wordt een politieke lobby gestart om de dag van Keti Koti (1 juli) tot een wettelijke Nationale feestdag te maken en de herdenking wettelijke status te geven. We verwachten dat de Nationale feestdag bij zal dragen aan het begrip rondom Keti Koti bij een breed Nederlands publiek.
  • Er wordt gewerkt aan het laten opnemen van het slavernijverleden in het curriculum van scholen. Men probeert zo veel mogelijk scholen mee te krijgen in het besteden van aandacht aan dit verleden en immaterieel erfgoed.
  • Er wordt een structureel overleg georganiseerd met partijen in het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname.
  • Er wordt voorlichting gegeven en informatie en kennis over het slavernijverleden en de doorwerkingen in de hedendaagse tijd verstrekt.
  • Door middel van o.a. Keti Koti-dialoogtafels, het houden van lezingen en educatieve tochten en het gesprek aangaan, wordt voorlichting gegeven over het slavernijverleden en de doorwerkingen ervan.

Contact

NiNsee
Amsterdam
Website