Erfgoed in beweging: Immaterieel erfgoed rondom vuur

Een brochure over ontwikkelingen rond de tradities rondom vuur in Nederland

Ethiek Wet- en regelgeving Borging Erfgoed in beweging

Onder documenten vind je de brochure 'Erfgoed in Beweging Rondom Vuur'. Hierin komen diverse erfgoedgemeenschappen aan het woord. Ze vertellen over hun passies, en de uitdagingen die zij de laatste jaren hebben ontmoet. En over inspirerende voorbeelden en oplossingen. Ook wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu wordt besproken.

Ook vind je onder 'documenten' het keuzekompas. Om reflectie over het eigen immaterieel erfgoed speels en inspirerend te laten verlopen, ontwikkelden we een handzame draaischijf met vragen, naar voorbeeld van de Finnish Heritage Agency. Dit kompas functioneert als een soort ‘spelleider ’, die vragen stelt over je eigen erfgoed, waarover je dan samen in gesprek kan gaan.

 November 2020

Alle rechten voorbehouden