Immaterieel erfgoed verduurzamen - voorbeelden uit de praktijk

Duurzaamheid Samenwerking Borging Wet- en regelgeving

Immaterieel erfgoed is continu onderhevig aan culturele dynamiek. Om in de toekomst te kunnen blijven bestaan, zal het moeten meebewegen met de tijd, in wisselwerking met maatschappelijke tendensen. Dat is niet altijd even makkelijk. In het huidige tijdsgewricht hebben we te maken met zorgen over milieu en klimaat, waardoor de verduurzaming van onze levensstijl hoog op de agenda staat. Dat betreft ook ons immaterieel erfgoed. Dit betekent dat diverse vormen van immaterieel erfgoed moeten verduurzamen om toekomstbestendig te worden. Soms gedwongen door wet- en regelgeving, proberen veel immaterieel  erfgoedgemeenschappen al proactief hun impact op het milieu te verminderen, maar er valt nog veel winst te boeken.

In deze publicatie vind je meer informatie over het verduurzamen van immaterieel erfgoed en voorbeelden uit de praktijk.

 

november 2022

Alle rechten voorbehouden