Handboek AmbachtenLab

Innovatie van ambachten door samenwerking tussen ambachtslieden, kunstenaars en studenten

Samenwerking Musea Onderwijs Participatie Educatie Borging Duurzaamheid

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft in 2018 het initiatief genomen voor het AmbachtenLab in het Nederlands Openluchtmuseum.
Hiermee werd aangesloten bij de oproep van minister Ingrid van Engelshoven in haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ (maart 2018) om nieuw gebruik van oude ambachten te stimuleren.

Met vier Labs in de pilotfase (tussen september 2018 en maart 2019) hebben we een methodiek ontwikkeld waarbij ambachtslieden in samenwerking met kunstenaars/ontwerpers en MBO-studenten innovatie van het ambacht van allerlei kanten kunnen onderzoeken.

Onder 'documenten' kun je hele handboek lezen!

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden