Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het met de hand op traditionele wijze vervaardigen van houten gebruik en siervoorwerpen.

De manier van werken en de gereedschappen zijn nog als vanouds, de producten zijn heden ten dage wat moderner en kunstzinniger. 

Het gaat hier om mijn persoonlijke aanmelding.

Het vak van houtsnijder en beeldhouwer in hout mag als bekend worden beschouwd. In België, waar ik mijn kennis heb opgedaan wordt er nog les gegeven in dit vak, hier bestaat nog veel houtsnijwerk en de restauratie hiervan zoals in oude gebouwen w.o. kerken.

In Nederland werden er vooral praktische voorwerpen vervaardigd zoals een juk, houten lepels etc.   

Contact


Canterstate 76
8925BD
Leeuwarden
Friesland