Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Op 10 mei 1940 bij het aanbreken van de dag vielen de Duitse legers, zonder voorafgaande oorlogsverklaring, Nederland binnen. Na de capitulatie organiseerde de toenmalige pastoor W. Binck al in 1940 een herdenkingsdienst voor de vijf als gevolg van de inval van de Duitsers gesneuvelde Alphense militairen. Deze herdenking zou het begin worden van een jaarlijkse traditie.
Met ingang van 2009 is een stichting verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking: Stichting Dodenherdenking Alphen.
De stichting heeft ten doel te ijveren voor het blijvend eren en op waardige wijze herdenken van de na 10 mei 1940 ten gevolge van oorlogshandelingen gevallen Alphense inwoners, zowel militairen als burgers, evenals de in 1944 gesneuvelde Poolse bevrijders en de op 8 oktober 1944 gefusilleerde verzetsmensen. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het organiseren van een jaarlijkse herdenking op een dag in de maand mei, in ieder geval na 10 mei, waarbij zo veel mogelijk plaatselijke en Poolse overheden en organisaties worden betrokken.
  2. Al wat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beoefenaars en betrokkenen zijn Stichting Dodenherdenking Alphen en inwoners, nabestaanden.

Op 10 mei 1940 bij het aanbreken van de dag vielen de Duitse legers, zonder voorafgaande oorlogsverklaring, Nederland binnen. Na de capitulatie organiseerde de toenmalige pastoor W. Binck al in 1940 een herdenkingsdienst voor de vijf als gevolg van de inval van de Duitsers gesneuvelde Alphense militairen. Dit waren:

  • Johannes Vermetten op 11 mei,
  • Arnoldus Aarts op 12 mei,
  • Rudolf van den Broek eveneens op 12 mei,
  • Augustus Pijnenburg op 29 mei en
  • Johannes Hendrickx op 18 juli.

Met ingang van 1945 wordt ook het op 6 oktober 1944 gefusilleerde lid van de ondergrondse Adrianus Anthonius Oomen herdacht. Ook zijn lichaam is op de begraafplaats bijgezet.
Pas in 2014 worden ook de twee andere gefusilleerde mensen herdacht, te weten Willy van den Corput en Felix Roelen. De laatste wist, zwaar gewond, onder de grond vandaan te kruipen en overleefde de executie op wonderbaarlijke wijze. Hij overleed in 1984 te Alphen.
Tijdens de bevrijding van Alphen door de 1e Poolse Pantserdivisie zijn in en rond het dorp meerdere Poolse militairen gesneuveld, waarvan er 18 zijn begraven op de RK begraafplaats in Alphen en worden jaarlijks herdacht.

In 1950 wordt in Alphen een plaatselijke afdeling van de “Nederlandse Bond van Oud-strijders” opgericht. Daarmee wordt de deelname van de Alphense Oud-strijders aan de jaarlijkse herdenking geformaliseerd. Immers één der doelstellingen van de Bond is “het ijveren voor het blijvend eren en op waardige wijze herdenken van de gevallenen”. In 1986 wordt de naam van de bond gewijzigd in “Bond van Wapenbroeders”. In 2009 wordt ivm vergrijzing van de leden van bond de stichting opgericht.

Contact

Stichting dodenherdenking Alphen
Laan van Echternach 23
5131 CB Alphen NBr.
Noord Brabant