De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het bloemencorso van Eelde is een wedstrijd op de eerste zaterdag in september, waarbij vijftien corsowijken strijden om de eer. Iedere wijk bouwt zijn eigen praalwagen, versierd met dahlia’s. Het corsoseizoen start in maart, als bij loting wordt vastgesteld welke wagen de wijk gaat bouwen. In mei start men al met het lassen van de frames. Bloemenarrangementen van dahlia's en ook andere snijbloemen, gemaakt door toparrangeurs uit heel Nederland, laten tijdens het corso de laatste trends op het gebied van bloemsierkunst zien. Ook zaden en andere materialen worden gebruikt. Op de wagens figureren vaak geschminkte of gekostumeerde mensen om het thema uit te beelden. Tussen de wagens lopen showbands en muziekgroepen. De zondag hierna worden de wagens tentoongesteld en is er muziek, theater en een fair.

Beoefenaars en betrokkenen

De Stichting Bloemencorso Eelde organiseert als overkoepelende stichting ieder jaar het corso en de omlijstende activiteiten: een tentoonstelling, de dahliafair en alle entertainment rond het corso, een evenement dat jaarlijks 90.000 bezoekers trekt. In totaal zijn er ongeveer drieduizend vrijwilligers actief bij het corso betrokken. De werkgroep Jong Corso Eelde stimuleert en organiseert het jaarlijkse Kindercorso. De werkgroep onderhoudt de contacten met de basisscholen en organiseert een ontwerpwedstrijd voor de leerlingen. In samenwerking met opleidingscentrum Terra worden voor de wagenbouwers lascursussen georganiseerd. De Stichting Eelder Dorpsgemeenschap geeft als uitgever van de lokale krant Dorpsklanken een speciale corso huis-aan-huiskrant uit, met een oplage van 50.000 exemplaren.

Geschiedenis en ontwikkeling

In 1956 bezochten directie en bestuursleden van de Tuinbouwschool in Eelde het corso van Aalsmeer. Op de terugweg, tijdens een tussenstop in Hoevelaken, werd besloten een bloemencorso in Eelde te organiseren. In Eelde-Paterswolde werden meer dan twintig wijken geformeerd die zich bezig zouden gaan houden met de bouw van een corsowagen. Het eerste corso trok in 1957 over de start- en landingsbaan van het vliegveld Eelde, in latere jaren ging de optocht door de straten van Eelde-Paterswolde. Al in 1960 hadden alle corsowijken de beschikking gekregen over eenzelfde onderbouw voor de speciale corsowagen. De wagens werden steeds groter, ze pasten niet meer in de schuren. Daarom worden voor de opbouw nu grote tenten gebouwd. Het corso kreeg vaak een bij de tijdgeest passend motto mee Olympiade of De film, maar de thema's kunnen ook van alle tijden zijn, zoals Sprookjes en Sagen of Sport en Spel. Hoewel het aantal deelnemende wagens en muziekkorpsen in de loop van de tijd is gedaald, groeide het corso snel uit tot een belangrijk evenement in Noord-Nederland.

Borgingsacties

2024 - 2026

 • De samenwerking met de Corsokoepel wordt gecontinueerd.
 • De samenstelling van de jury heeft blijvende aandacht.
 • Samenwerking met het COA wordt voortgezet zolang er in Eelde een asielzoekers centrum is gevestigd. Ook in 2023 wordt de 15e corsowagen in samenwerking met asielzoekers op de weg gebracht.
 • Er is een onderzoek opgestart naar de toekomstige organisatie structuur, de verhouding tussen de Stichting Bloemencorso Eelde en de wijken.
 • Men continueert de meerdere jaarlijkse overleggen met de veiligheidsregio: Gemeente, brandweer, politie, ambulance om adequaat op (nieuwe) eisen te kunnen in springen.
 • Men houdt in de financiële begroting rekening met de stijgende kosten zoals energie prijzen.
 • De jaarlijkse promotieactie om deel te nemen aan de Super Corso Loterij wordt gecontinueerd.
 • Er is een 'slecht' weer post op de balans gereserveerd voor tegenvallende bezoekers aantallen.

2021-2023

 • Het tweedaagse programma op het festivalterrein blijven vernieuwen door jaarlijks alle sponsoren, vrijwilligers en commissieleden via multimedia te vragen voor nieuwe ideeën voor het programma op het festivalterrein.
 • Nieuwe commissieleden zoeken voor Jong Corso Eelde.
 • Contact met de basisscholen met als doel dat zij ieder jaar participeren in een activiteit van het Bloemencorso Eelde en lesbrief maken. Een jeugdcoördinator bezoekt elk jaar alle wijken vroegtijdig over het bouwen van een jeugdwagen, biedt ondersteuning en stimuleert.
 • Doorgaan met de PR zoals het up to date houden van de website en het maken van een jubileumboek: Corso Eelde 65 jaar.
 • Geschikte juryleden vinden om te jureren bij corso’s van bijv. Drogeham en Elim.
 • Bestuursstructuur blijft bestaan ondanks het aftreden de komende periode van meerdere huidige bestuursleden.
 • Nieuwe vrijwilligers vinden door "Open Tentdag" te organiseren, zodat inwoners van Eelde Paterswolde kunnen kennismaken met het werk van de verschillende corsowijken.
 • De verkoop meer digitaliseren: toegangskaarten en corsomunten online laten kopen.
 • Verhuizen van bouwplekken van meerdere corsowijken naar andere plekken.

2016-2020

 • Het herzien en waar nodig aanpassen van de lesbrief van Jong Corso Eelde om jongeren bij de traditie te blijven betrekken. 
 • Het aanstellen van een hoofdarrangeur die beginnende arrangeurs gaat ondersteunen. 
 • Samenwerking aangaan op het gebied van bloemsierkunst en techniek. 
 • Een tevredenheidsonderzoek door een student van de Hanzehogeschool laten uitvoeren. 
 • Actief blijven participeren bij plannen van de gemeente.
 • Aanpassen van de bestuursstructuur. Het bestuur en de commissies aanvullen met personen die een frisse blik op de toekomst van het corso hebben.
 • Andere vormen van inkomsten aanboren.

2012-2015

 • Jong Corso Eelde gaat onder andere lesbrieven en ontwerpwedstrijden ontwikkelen, om zo meer jongeren te betrekken bij het corso.
 • Bloemsierkunst is een van de onderscheidende elementen van het Bloemencorso Eelde; hier wordt extra aandacht aan besteed bij het netwerken.
 • Onderzoeken of het huidige concept nog werkt in deze tijd.
 • Het voortouw nemen in het verstevigen van de onderlinge samenwerking met ander corso's in Nederland. 

Contact

Stichting Bloemencorso Eelde
Postbus 108
9765ZJ
Paterswolde
Website