De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Voor het vertellen van verhalen zoekt een verteller allereerst een verhaal, uit de literatuur of de orale traditie (sprookjes, mythen, sagen, legenden). Verhalen kunnen echter ook gevonden worden door te luisteren naar andere vertellers, veel te lezen, zelf te schrijven vanuit je eigen fantasie en in het eigen leven.

Bij bestaande verhalen zal een verteller het verhaal bewerken en soms ook grondig herschrijven. Een verteller maakt zich daarna het verhaal eigen. Hij repeteert het verhaal al dan niet met feedback van luisteraars, collega-vertellers, een coach of regisseur.

Bij verhalen vertellen is de emotie, verbeeldingskracht, zintuiglijkheid, fantasie/creativiteit en het experimenteren van groot belang.

Bij het Verhalen Vertellen worden innerlijke beelden in de verbeelding van de luisteraar gecreëerd en vindt er een open en directe communicatie in twee richtingen plaats tussen de verteller en het publiek. Verhalen Vertellen maakt interactie mogelijk tussen de aanwezigen.

De verteller gaat met zijn verhaal naar zijn publiek. Dat kan op verschillende plekken zijn zoals (kleine) podia en theaters, Bibliotheken, scholen, Vertelfestivals, huiskamers, Storytrails, etc.

Het vertellen gebeurt altijd in het moment, in het hier en nu. Dat maakt dat als een verteller een verhaal vaker vertelt dit niet altijd met dezelfde woorden hoeft te gebeuren.

Beoefenaars en betrokkenen

Verhalen Vertellen wordt beoefend door een breed veld van professionele- en semiprofessionele vertellers, amateur-vertellers, en vele professionals die verhalen vertellen toepassen in hun werk.

Verhalen Vertellen in de Inventaris is bijgeschreven door de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties. De Federatie is een samenwerkingsverband van verteltelorganisaties waarbij de Stichting Storytelling Centre, De Vertelacademie, Stichting Vertellen, Theaterbureau Het Verteltheater, StoryTrail, Productiehuis De Verhalenboot, Mezrab - The House of Stories -  en de

Stichting Platform Levensverhalen zijn aangesloten.

Daarnaast zijn ook vele kleine vertelpodia, kleine en/of beginnende vertelorganisaties en vertelfestivals actief bezig met het Verhalen Vertellen.

Ook zijn er een aantal vertelorganisaties actief die zich met verhalen vertellen in de zakelijke setting bezighouden.

Geschiedenis en ontwikkeling

Verhalen vertellen doen we al sinds mensenheugenis. De functie van het vertellen was geschiedenis en informatie overdragen, nieuws, entertainment, sociale samenhang en kunst. Er werden legenden, sagen, sprookjes en fabels verteld. Al deze verhalen gaan over de geschiedenis, over het leven en begrip voor de wereld.

Mede door de invloed van boeken (lezen en schrijven) en de ontwikkelingen in de 20e eeuw zoals televisie en internet is een groot deel van de verhalencultuur ondergesneeuwd geraakt. Verhalen vertellen kreeg daardoor een beetje ouderwets imago, het zou alleen bedoeld zijn voor ouderen en kinderen.

In de afgelopen decennia is dat beeld langzaam maar zeker gekanteld. In de digitale beeldcultuur met perfecte beelden lijkt er meer en meer behoefte te zijn aan eigen verbeeldingskracht en fantasie en zeker ook het directe contact van de verteller met zijn publiek en van mensen onder elkaar.

De storytelling revival die ruim 30 jaar geleden in Groot Brittannië op kwam heeft zich ook in Nederland in de laatste 25 jaar laten zien, waarbij vertellen wel vaak verward met voorlezen en met de gedachte dat het enkel voor kinderen is.

Inmiddels zijn er echter ook steeds meer artistieke ontwikkelingen en cross-overs met theater, muziek, beweging, mime, stand-upcomedy, cabaret, acteurs met een vertellende speelstijl.

Daarnaast wordt er door vertellers ook steeds vaker meer samengewerkt met bibliotheken, culturele instellingen en kleine theaters waardoor het draagvlak vergroot wordt.

Borgingsacties

2024-2026

 • Voor de wat langere termijn gaat men werken aan erkenning van Verhalen Vertellen als een genre binnen het theater door onder andere een lobby te voeren zodat de meerderheid van de Nederlandse theaters en festivals Verhalen Vertellen onder de naam Verhalen Vertellen of Storytelling programmeert en presenteert.
 • Om ervoor te zorgen dat alle Nederlandse fondsen voor cultuur, erfgoed en podiumkunsten, en het Ministerie van OC&W Verhalen Vertellen erkennen als een discipline of genre binnen het theater, en het ook als zodanig opnemen in hun regelingen, gaat men door met het voeren van lobbyactiviteiten.
 • Men gaat de aanwezige documentatie bij de leden van de Federatie inventariseren en onderzoeken op welke manier deze documentatie het beste ontsloten kan worden.
 • De komende jaren wordt gewerkt aan een concrete en duurzame samenwerking tussen de (vertel)podia, de (vertel)festivals en de meerjarige vertelopleidingen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar een verdere samenwerking met België en Duitsland.
 • De samenwerking binnen en buiten de Federatie wordt voortgezet, jaarlijks zullen er twee ALV’s georganiseerd worden waarbij voldoende ruimte zal zijn om elkaar informeel te ontmoeten en beter te leren kennen.
 • De komende jaren krijgen jonge talentvolle vertellers in spe (16-30 jaar) een basistraining vertellen.

2020-2023

 • Een serieuze gesprekspartner zijn voor overheid, bestuurders, maatschappelijke, culturele en onderwijsorganisaties op het gebied van Verhalen Vertellen. Op deze manier bij deze instanties laten weten waar Verhalen Vertellen voor staat.
 • Voor de wat langere termijn werken aan de erkenning van Verhalen Vertellen als een genre binnen het theater.
 • In de komende 3 jaar 500.000 kinderen in de basisschoolleeftijd kennis laten maken met een professionele vertelvoorstelling
 • In de komende jaren wil men 2.000 basisschoolleerkrachten in een workshop kennis laten maken met het zelf vertellen van een kort verhaal in de klas.
 • In een tijdsbestek van 5 jaar 1.000 basisschoolleerkrachten trainen in de basisvaardigheden van het vrij vertellen van verhalen in de klas.
 • In een tijdsbestek van 3 jaar 100 jonge talentvolle vertellers in spe (16-30) een basistraining vertellen geven.
 • In een tijdsbestek van 5 jaar 10 jonge vertellers (18-35) gedurende meerdere jaren professioneel opleiden en begeleiden.

Contact

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties
Biltstraat 166
3572 BP
Utrecht
Utrecht