Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Over verhalen vertellen - A story is life in a nutshell

Het vertellen van en het luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven. Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om, naast onze verbeelding, onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Juist in de veranderende en globaliserende wereld van nu gaat het vertellen van verhalen weer een prominente rol spelen. Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen.

Verhalen Vertellen in onze maatschappij

Vertellen is de afgelopen dertig jaar steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Ook buiten de vertelwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers. De samenwerkende vertelorganisaties zien een dringende noodzaak, in deze ontwikkeling een sturende rol te pakken. Zodat vertellen de plek en erkenning krijgt die het in de samenleving verdient. Als federatie kunnen we gesprekspartner zijn op landelijk niveau en het vertellen ‘smoel geven’ in het algemeen onderwijs, in sociale en persoonlijke ontwikkeling, als immaterieel erfgoed, in de podiumkunsten en het kunstvakonderwijs.

Onder het vertellen van verhalen verstaan wij het mondeling overleveren van verhalen. Daarbij gaat het primair om verhalen vertellen. Dat vertellen gebeurt in het moment, vaak op een theatrale wijze, waarbij publiek en verteller samen de ervaring van de vertelling delen, zich voor elkaar openen en zich met elkaar en het verhaal verbinden.

Verhalen Vertellen is een oeroude traditie die gedurende de laatste decennia in Nederland steeds meer is gaan leven. Er zijn in het hele land tientallen vertelpodia gekomen, er zijn diverse vertelopleidingen, vertelnetwerken en vertelfestivals ontstaan. Er zijn enkele honderden amateur- en professionele vertellers actief in de erfgoedsector (musea, kastelen e.d.), het onderwijs, het buurt- en welzijnswerk, de zorgsector en de theaterwereld.

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties

De Federatie Nederlandse Vertelorganisaties is een samenwerkingsverband van de zes grootste vertelorganisaties van Nederland. De federatie wil een leidende rol spelen in de emancipatie van het vertellen; als podiumdiscipline en als toegepaste kunstvorm. 
De leden zijn Storytelling Centre, De Vertelacademie, Stichting Vertellen, Theaterbureau Het Verteltheater, Mezrab, productiehuis de Verhalenboot, StoryTrail.

Beoefenaars en betrokkenen

Verhalen vertellen wordt beoefend door een breed scala van professionele- en semiprofessionele vertellers, amateur-vertellers, en vele professionals die verhalen vertellen toepassen in hun werk. Er zijn ongeveer 500 professionele- en semi-professionele vertellers, amateur vertellers, Verteltheatermakers, acteurs en regisseurs.

De volgende organisaties zijn betrokken:
- Stichting Storytelling Centre is een (inter)nationaal bekend trainingscentrum op het gebied van sociale impact, verbinding en persoonlijke groei, en als festivalproducent en supporter van culturele diversiteit. www. storytelling-centre.nl
- De Vertelacademie is een vertelschool die sinds 2007 een rijk aanbod van vertelcursussen en -workshops geeft op verschillende locaties in Nederland: Utrecht, Zwolle en het Vlaamse Alden-Biesen. Zij bieden ook twee meerjarige opleidingen aan.
- Stichting Vertellen is sinds 1999 een onafhankelijk platform voor verhalenvertellers, van amateur tot en met professioneel. Een netwerk voor een door vertellers, voor inspiratie, informatie en ontmoeting. Organisator van het jaarlijkse landelijke Vertel Event. www.stichtingvertellen.nl
- Theaterbureau Het Verteltheater is sinds 1993 impresariaat voor verhalenvertellers en verteltheater, en realiseert 750 voorstellingen per jaar op scholen, theaters en in bibliotheken voor jaarlijks zo’n 80.000 mensen publiek. www.verteltheater.nl
- StoryTrail verzorgt sinds 1998 unieke voorstellingen op meer dan 40 erfgoedlocaties in Nederland, ongeveer 225 x /jaar. Tijdens wandelingen, bezichtigingen, rondvaarten en festivals, ga je mee op avontuur met de verhalenverteller, en beleef je de historische verhalen van stad en land in het levensechte eeuwenoude decor. www.storytrail.nl
- Productiehuis De Verhalenboot is sinds 2005 een belangrijke aanjager van de vertelkunst, en produceert verhalen, vertellingen en evenementen, waaronder Internationaal Vertelfestival Zwolle Unlimited en het Wereldberoemde Verhalenfestival. Daarnaast initiator van Het Vertellersgilde, een praktijkopleidingsplek voor jonge verhalenvertellers. www.deverhalenboot.nl
- Mezrab / Mezrab Storytelling School: Mezrab – The House of Stories – bestaat sinds 2005 en is in 14 jaar van klein vertelcafé uitgegroeid tot het verhalenpodium in Amsterdam met meerdere, veelal Engelstalige, vertelavonden per week waar veel en jong muliticultureel publiek op af komt. Sinds 2015 is de Mezrab Storytelling School actief met korte en lange trainingen. www.mezrab.nl www.mezrabstorytellingschool.nl
- Stichting Platform Levensverhalen geven tips en training voor werken met levenservaring in de buurt. Ouderen worden rond verhalentafels uitgenodigd tot het vertellen van hun eigen verhalen. Deze verhalentafels worden begeleid door een facilitator. Delen van levenservaring versterkt de eigen kracht en verbindt. Verhalen en mensen krijgen zo een plek: in de gemeenschap, de actualiteit en de cultuur. www.stichtinglevensverhalen.nl

Geschiedenis en ontwikkeling

Verhalen vertellen is een eeuwenoud cultuurfenomeen en een talige manier om menselijke ervaringen te delen, lokale historie levend te houden, de verbeelding van kinderen én volwassenen te stimuleren. In de tijd voor het ontstaan van radio, televisie en andere massamedia was het dé manier van communiceren binnen een bepaalde cultuur. Tegenwoordig is het communiceren via computer en smartphone zeer populair en alomtegenwoordig, maar blijft de behoefte aan intermenselijk, fysiek contact toch sterk aanwezig. Misschien dat storytelling daarom sinds zo'n 10 á 15 jaar zo'n grote vlucht heeft genomen in Nederland.

Contact

Federatie Nederlandse Vertelorganisaties
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
Utrecht