Immaterieel erfgoed als hefboom voor duurzaamheid

Beleid Duurzaamheid

In de beleidsperiode 2021-2024 besteedt Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland – samen met de erfgoedgemeenschappen zelf en diverse academische partners – specifieke aandacht aan de vraag hoe immaterieel erfgoed kan bijdragen aan een ecologisch duurzame toekomst. Het Kenniscentrum gaat dit erfgoed zichtbaarder maken, ondersteunt daarmee de erfgoedbeoefenaren en attendeert beleidsmakers op de kansen die het immaterieel erfgoed biedt. Veel immaterieel erfgoed kan immers door een specifiek beleid extra ondersteund worden en tegelijkertijd als instrument voor beleidsdoelen dienen.

Relevante vragen daarbij zijn: hoe wordt in het erfgoed omgegaan met mens-natuurrelaties en onderlinge verbondenheid? Welke betekenis spelen de kennis en kunde van niet-menselijke aanwezigheden, in het bijzonder planten en dieren, en hoe vormen zij samen met mensen het immaterieel erfgoed? Wat kunnen we daarvan leren?

In dit artikel worden de eerste vragen en de richting van dit eerste onderdeel van dit onderzoeksgebied uiteengezet. Het tweede deel binnen dit onderzoeksgebied gaat over het duurzaam/duurzamer maken van immaterieel erfgoed.

 

Juni 2021

Alle rechten voorbehouden