Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Op Hemelvaartsdag wordt traditioneel roggebrood gewogen bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem. Een paard met een versierde broodwagen vervoert de door de accijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, die minimaal tweeëntwintig pond moeten wegen. Er is een gezonde strijd tussen verschillende erven om het zwaarste brood. Na de weging start de verkoop van de broden bij opbod. De kerkgenootschappen bepalen bij toerbeurt waar de opbrengst per jaar naar toe zal gaan. 

De broodweging wordt georganiseerd door de stichting Historische Broodweging Muldersfluite. Het bestuur is betrokken bij de op- en afbouw en tijdens de broodweging als gastheren en broodwegers. De vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen zijn aanwezig, evenals de leden van de Oudheidkundige Verenging Salehem, het museum Smedekinck, de boerendansgroep Wi’j Eren ’t Olde en blaaskapel van Crescendo uit Hengelo. Ook zijn er tal van toeschouwers. 

Sinds 1529, maar mogelijk al eerder, mochten alleen de geërfde boeren, dus de eigenaren van de boerderijen op de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg op de Zellemmer-Hattmermarke, plaggen en turf steken. Voorwaarde was dat ze jaarlijks op Hemelvaartsdag een roggebrood leverden van minstens tweeëntwintig pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente. Deze leveringsplicht geldt voor 97 boerderijen. Deze dag groeide uit tot een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite (fluite is kermis).

Contact

Stichting Historische Broodweging Muldersfluite
De Dunsborg 10
7255 PR
Hengelo Gld
Gelderland
Nederland
Website