Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De Stichting tot Behoud en Beheer van de Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp houdt zich bezig met de uitoefening van eeuwenoude heerlijke rechten. In tegenstelling tot vroeger hebben deze rechten tegenwoordig vooral een culturele en enigszins folkloristische betekenis. Één van de nog bestaande rechten in de heerlijkheden van Baarsdorp en Sinoutskerke zijn het recht van grasetting en schapendrift. Grasetting is een weiderecht, het afgrazen van bermen en dijken. Schapendrift is het over de bermen van de wegen drijven van een schaapkudde. Een prachtig gezicht dat vroeger erg veel voor kwam.

Dit unieke fenomeen is praktisch uitgestorven. Men ziet de schapendrift nog op oude foto's en films, maar vrijwel nergens in Nederland komt dit nog voor. In Baarsdorp en Sinoutskerke is dat anders. De Stichting zet zich actief in om samen met schaapherders en natuurorganisaties dit recht uit te oefenen, waardoor de unieke schapendrift niet verloren gaat.

De leden en bestuursleden van de Stichting zien er op toe dat de aan de heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke verbonden rechten blijven bestaan. Zij doet dit enerzijds door de rechten zelf uit te oefenen, anderszijds door vrijwilligers in te schakelen die allerlei activiteiten organiseren in het heerlijkheidsgebied. Middels de activiteiten worden de rechten behouden en leren bewoners in het gebied over de historie van hun woonomgeving.

Om het voortbestaan van dit eeuwenoude fenomeen te borgen, stelt de Stichting al het mogelijke in het werk om de heerlijkheden te laten voortbestaan. Dat doet ze, zoals geschreven, door het organiseren van activiteiten, maar ook door het verrichten van onderzoek, het registreren van rechten bij het Kadaster, maar ook door het verzoek tot opname van de heerlijkheden als immaterieel erfgoed.

 

 

 

Contact

Stichting tot behoud en beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
Keizersgracht 241
1016 EA
Amsterdam
Noord-Holland
Website