Internationale samenwerking NGO's

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is een NGO (niet gouvernementele organisatie) die officieel is geaccrediteerd bij de UNESCO Conventie van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

ICH-NGO Forum 2014

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is één van de 164 bij de UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel erfgoed geaccrediteerde ‘Non Governmental Organizations’.

 

Twee hoofdtaken

Voor bij de UNESCO conventie geaccrediteerde NGOs zijn er twee hoofdtaken:
1. internationaal: het adviseren van het Intergouvernementeel Comité in alle zaken samenhangend met de uitvoering van de UNESCO conventie. 
2. nationaal: Nationaal verwacht UNESCO van deze NGOs een belangrijke rol in het ondersteunen van de aangesloten landen bij het identificeren en inventariseren van immaterieel erfgoed en het ondersteunen van de erfgoeddragers en - gemeenschappen. Voor meer informatie over de internationale en nationale adviestaken van geaccrediteerde NGOs zie de website van UNESCO

 

Internationale taken

Internationaal is het Kenniscentrum actief in het ICH-NGO Forum, het internationaal overlegorgaan van bij UNESCO geaccrediteerde NGOs. Het Kenniscentrum participeert in de werkgroep Heritage Alive en coordineert de activiteiten van de Working Group Research. Voor meer informatie over het ICH-NGO Forum zie:  www.ichngoforum.org.

Het Kenniscentrum geeft actief invulling aan haar individuele adviestaken. Het meest belangrijke adviesorgaan waarin NGOs kunnen participeren is de Evaluation Body, dat de internationale voordrachten beoordeelt. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed had in 2015 zitting in dit belangrijke adviesorgaan.

 

Nationale taken

Op het nationale niveau vervult het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een belangrijke rol bij de coördinatie van de implementatie van de UNESCO conventie en coördineert onder andere de Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland.

Tenslotte adviseert het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed de Nederlandse regering in haar immaterieel erfgoedbeleid. In opdracht van het ministerie coördineert het Kenniscentrum de voordrachten voor de internationale lijsten, zoals in 2015/16 de voordracht van het Ambacht van Molenaar.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden