Internationale organen en instrumenten

Het hoogste orgaan van het UNESCO verdrag is de Algemene Vergadering, die één keer per twee jaar bijeenkomt. Voor de dagelijkse aansturing zorgen het Intergouvernementeel Comité en het bureau in Parijs, dat het secretariaat voert over dit verdrag. Verder spelen de zogenoemde Niet Gouvernementele Organisaties (oftewel NGO’s) een belangrijke rol.

General Assembly Meeting in Parijs.jpg
De Algemene Vergadering van de bij dit UNESCO verdrag aangesloten staten komt één keer per twee jaar bijeen, meestal in juni en meestal in het UNESCO hoofdkwartier in Parijs. De Algemene Vergadering benoemt uit haar midden 24 staten, die samen het Intergouvernementele Comité vormen. Het Intergouvernementele Comité komt jaarlijks rond eind november, begin december bijeen, in steeds een ander continent van de wereld.

Intergovernmental Committee Meeting 2015 in Namibie.JPG

Het Intergouvernementele Comité benoemt ook de belangrijkste adviesorganen, zoals bijvoorbeeld de Evaluation Body. De Evaluation Body bestaat uit zes experts en zes NGO’s. In 2015 was het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland één van de zes NGO’s. Een intensieve klus, omdat de Evaluation Body een advies moet uitbrengen over alle internationale voordrachten en over de internationale subsidieaanvragen.

Intergouvenremteel Comite bijeenkomst in Mauritius
In 2018 werd Nederland gekozen in het Intergouvernementele Comité en mag dus nu ook meebeslissen over allerlei belangrijke zaken, met name over de voordrachten voor de internationale UNESCO lijsten. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vervult een adviesfunctie in deze en sluit altijd aan als expert voor de Nederlandse delegatie bij de internationale vergaderingen.

Operational Directives

De verplichtingen waaraan elk land dient te voldoen staan opgetekend in de tekst van het verdrag. Een meer praktische uitwerking van het verdrag is te vinden in de Operationele richtlijnen, de Operational directives, waarin alle procedures maar ook de rol van de verschillende organen uitvoerig worden belicht. De Operationele richtlijnen worden voortdurend tegen het licht gehouden en worden regelmatig aangepast. In de veranderingen in 2016 kwam bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van duurzame ontwikkeling en voor de rol van NGO’s in de implementatie van het UNESCO verdrag.

Alle rechten voorbehouden