Gehanteerde termen en begrippen ontleend aan het 2003 Unesco Verdrag

Binnen het Unesco Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (en met name ook daarbuiten), worden uiteenlopende begrippen gebruikt die samenhangen met het borgen van immaterieel erfgoed. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat in Nederland de uitvoering van het Verdrag ter hand neemt, kiest ervoor de door Unesco gehanteerde begrippen over te nemen en te voorzien van een passende vertaling.

Ontleend aan de Verdragtekst

De gehanteerde termen en begrippen zijn ontleend aan de verdragstekst en de daarmee verbonden Operationele Richtlijnen, die om de paar jaar door de Algemene Vergadering van aangesloten landen worden herzien naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees in het document Gehanteerde termen en begrippen ontleend aan het 2003 Unesco Verdrag meer over de door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland gehanteerde termen en begrippen. 

Alle rechten voorbehouden