Beschrijving

Het uitrukken van de Diepenheimse Schutterij omvat drie onderdelen: een week voor het eigenlijke feest de aankondiging van het uitrukken, dan op de dag zelf de optocht langs het oude gemeentehuis en de drie kastelen en ten slotte het hoogtepunt, de volksspelen. De aankondiging wordt gedaan door Klepperderk, de stadsomroeper, en de bestuursleden van de Schutterij, onder begeleiding van tamboers en het dweilorkest ‘De Kleppers’. Zij maken een rondgang door Diepenheim om de inwoners uit te nodigen voor het feest een week later. De optocht en het volksfeest vinden altijd plaats op de zaterdagmiddag van het laatste volle weekend van september. De optocht bestaat uit officieren, vele anderen met een specifieke functie, het schutterskoningspaar en het jeugdkoningspaar, allen in traditionele kostuums. Verder nemen de Harmonie Diepenheim, de Stedeker Krummels en de Landelijke Rijvereniging deel aan de optocht. Piassen hebben een speciale rol in het geheel. Zij worden gespeeld door ongetrouwde jongemannen. Hun kleding wijkt af van die van de andere leden en hun handen en gezicht zijn zwart gemaakt. De piassen hebben het aloude recht om tijdens de optocht ongehuwde meisjes zwart te maken. De optocht trekt langs het oude gemeentehuis en de drie bewoonde kastelen. Op het gemeentehuis wordt de optocht ontvangen door het college van burgemeester en wethouders en in de kastelen door de bewoners. De koningsparen worden door de kapitein voorgesteld aan de bewoners van de kastelen en ontvangen geschenken. De optocht trekt ten slotte naar het feestterrein, waar de volksspelen plaatsvinden. Deze bestaan uit het koningsschieten voor de mannen, het vogelgooien voor de vrouwen, het kuipsteken en de stoelendans. De winnaars van het koningsschieten en het vogelgooien vormen het nieuwe schutterskoningspaar, dat het jaar erop meegaat met de optocht.

Beoefenaars en betrokkenen

De Schutterij heeft ruim elfhonderd leden op een inwonersaantal van 2800. Lid worden is pas mogelijk vanaf zestien jaar, negentig procent van de jongeren van die leeftijd doen dat. De Diepenheimse Schutterij heeft een sociale, culturele en toeristische functie.

Geschiedenis en ontwikkeling

Aan het einde van de achttiende eeuw verviel de beschermende functie van de drie schutterijen en ontstond er één gezamenlijke schutterij. Deze had vooral een sociale functie. Het schieten werd als spel beoefend tijdens het jaarlijkse schuttersfeest. Met uitzondering van de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog, is het koningsschieten een jaarlijkse traditie. In de jaren negentig is bepaald dat de Schutterij uitrukt op de zaterdag van het laatste volle weekend in september. Ook het vertrekpunt is verschillend geweest: was het eerst een (wisselend) café, vanaf 1987 is het vertrekpunt het eigen verenigingsgebouw geworden. De optocht trekt tegenwoordig langs drie kastelen en beslaat ongeveer vijf kilometer. In het begin was de stoet klein en bestond uit ongeveer twaalf leden van de Schutterij en de harmonie en de kleding was eenvoudig. De piassen hadden al wel hun speciale kostuums. Vanaf 1970 mochten er vrouwen meelopen met de optocht en toen is het vogelgooien geïntroduceerd als spel. In de jaren tachtig groeide het ledenaantal van de Schutterij, dus werd ook de optocht groter en kwamen er functies bij, zoals marketentsters, vlaggendragers, een vaandeldrager en Klepperderk. 

Contact

Diepenheimse Schutterij
Raadhuisstraat 3
7478AG Diepenheim
Website