Beschrijving

Eerst vinden brainstormsessies plaats met ontwerpers, de beste ideeën worden uitgewerkt en in het voorjaar kiest elke corsogroep één ontwerp. In grote tenten worden de onderstellen aan elkaar gelast. Tijdens de zomermarkt in juli presenteren de deelnemende groepen hun ontwerpen. De gelaste vormen worden bedekt met papier-maché en in de juiste kleuren geschilderd. In de laatste dagen voor het corso worden de dahlia’s op de wagens geplakt en getikt. En dan is het zover: de tweede zondag van september, de dag waarop alle wagens aan het publiek getoond worden én waarop de kermis van start gaat. ’s Ochtends worden de corsowagens beoordeeld door de vakjury die bestaat uit wagenbouwers van andere corso’s in Nederland, aangevuld met (bloemsier)kunstenaars en ontwerpers. Aan het begin van de middag trekken de wagens door de straten van Lichtenvoorde, het Kindercorso voorop. Tussen de wagens door treden muziekkorpsen en straattheatergroepen op. Na het corso worden alle wagens opgesteld op een terrein, waar iedereen ze rustig kan bewonderen. De dag wordt feestelijk afgesloten in diverse horecagelegenheden. Maandag zijn de prijsuitreikingen. Daarna is de kermis weer geopend, vindt het jaarlijkse vogelschieten plaats en wordt er veel gedanst en gefeest. Dinsdag is de laatste dag van de corsovreugde van dat jaar en wordt er afgesloten met vuurwerk.

Beoefenaars en betrokkenen

Het Bloemencorso Lichtenvoorde is een sociaal-cultureel evenement, dat de gemeenschap in al haar geledingen verbindt. Het staat symbool voor de trots en passie van vele generaties. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, die ook de promotie verzorgt. De wagens worden gebouwd door de achttien corsogroepen. Om de jeugd al vroeg bij het corso te betrekken, hebben zij een eigen afdeling binnen het corso: CorsoKIDS met een eigen mascotte Dahleo die op aansprekende manier de kinderen laat meedoen met het corso.

Geschiedenis en ontwikkeling

In de beginjaren trok het corso niet jaarlijks door de straten en werden kleine karren, kruiwagens en fietsen versierd met voornamelijk gras en heide en soms wat bloemen. Vanaf 1926 werd het een jaarlijks terugkerend corso met als doel de begeleiding van de vogel voor het koningsschieten, het hoogtepunt van de kermis. Het feest rond de bevrijding en het duizendjarig bestaan van Lichtenvoorde in 1946 moet bij de bewoners een gevoel van saamhorigheid hebben losgemaakt. Buurtverenigingen gingen meedoen aan het corso. In 1957 besloot men dat de wagens zoveel mogelijk moesten worden versierd met dahlia’s. De afmeting van de wagens nam toe en eind jaren zestig waren er deelnemende wagens met meer dan 20.000 bloemen. De jaren tachtig kenmerkt zich door recordaantallen deelnemers en bezoekersaantallen. Er werden showorkesten en straattheater toegevoegd aan het corso en er kwamen wel 50.000 mensen op het corso af. Ook het aantal bloemen op de wagens nam flink toe. Het corso ontwikkelde zich tussen 1990 en heden van een statische optocht tot een dynamische. Figuranten op de wagens spelen een rol bij de uitbeelding van het onderwerp en de wagens zelf bewegen steeds meer. Deze aanpassingen en vernieuwingen zorgen ervoor dat het een aansprekend evenement blijft.

Borgingsacties

Om het bloemencorso Lichtenvoorde te borgen voor de toekomst worden de volgende acties ondernomen:

  • Er wordt samengewerkt met andere corsoplaatsen op het gebied van verzekeringen, daarnaast wordt er extra veel aandacht besteed aan de veiligheid van het evenement.
  • De corsogroepen geven jonge ontwerpers volop de gelegenheid om met ontwerpen te komen. 
  • Er worden lascursussen aangeboden voor jongeren om ze bij het bouwen van de wagens te betrekken. 
  • Er wordt een lesprogramma gemaakt voor basisscholen, waarbij zeven basisscholen het lesprogramma 'Corsowijs' krijgen aangeboden.

 

Contact

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Het Brook 23
7132 EH Lichtenvoorde
Website