De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het Goors School- en Volksfeest wordt jaarlijks gehouden van woensdag t/m zondag in het laatste volle weekend van juni. Het evenement is vrij toegankelijk voor iedereen en wordt bekostigd uit de opbrengsten van de kermispacht en verkoop van consumpties. Het feest wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd. De feesttent en de kermis staan midden in Goor op het Schoolfeestplein, de plek waar vroeger de zgn. Schoolfeestweide was. Vanaf zes weken voor “Het Schoolfeest”, zoals het in de volksmond wordt genoemd, kleurt heel Goor geel vanwege de speciale Schoolfeestvlaggen.

Het Schoolfeest begint op woensdag, wanneer er een gezellige middag aan alle Goorse senioren wordt aangeboden in de feesttent, waarbij artiesten optreden. Op donderdag wordt er voor alle Goorse basisschoolkinderen een kindervoorstelling gegeven. Op vrijdagmiddag is er in de feesttent het speciale borreluurtje voor Goorse bedrijven, die daar met hun personeel naartoe gaan. Op zaterdagmiddag is er een Kinderoptocht, waar alle basisscholen aan meedoen. Voor mensen met een beperking wordt bij de instellingen waar zij wonen een uitgebreide patatmaaltijd aangeboden.

Zaterdag is de dag waarop de Grootste Goorse Reünie plaatsvindt. Op zondag wordt de grote Allegorische Optocht gehouden met als afsluitend spektakel de Goorsche Rellie, die met de meest ingenieuze technische creaties in de Optocht verschijnen. De Optocht trekt vele duizenden bezoekers uit de verre omgeving. Van donderdag tot en met zondag is er kermis en is de feesttent open, waar de mensen hun consumpties betalen met de speciaal geslagen munten, de Schoolfeestpenningen.

Vanaf eind maart zijn de vele bouw- en loopgroepen bezig in de Schoolfeestloodsen, die eigendom zijn van de Stichting Goors School- en Volksfeest evenals de platforms voor de wagens, om hun praalwagens te bouwen. In de maand mei van het volgende jaar wordt uit de opbrengsten van het vorige School- en Volksfeest aan alle Goorse senioren een geheel verzorgde reis aangeboden.

Beoefenaars en betrokkenen

Heel veel inwoners van Goor zijn bij het Goors School- en Volksfeest betrokken; Muziekvereniging Apollo; deelnemers aan de Grote Optocht op zondag; alle basisschoolkinderen; Vrijwilligers; Goorse senioren; Goorse muziekbands; een of twee professionele bands; kermisexploitanten; theatergroep voor kindervoorstelling.

De speciale ploeg vrijwilligers helpt met het op- en afbouwen van de Feesttent en inventaris ervan (ca. 20 personen). Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die een of meerdere diensten "draaien" met de verkoop van consumpties en penningen (ca. 900 personen).

Publiek uit Goor en omgeving (ca. 10.000); bedrijven; gemeente Hof van Twente; Hofstreek Omroep;  Stichting Franje; EHBO.

Geschiedenis en ontwikkeling

De geschiedenis van het Goorse School- en Volksfeest begint in 1875 als een evenement voor alleen de schoolkinderen. Alle schoolgaande kinderen mogen er aan meedoen als ze minder dan dertig maal per jaar verzuimd hebben op school. In 1881 wordt er een volksfeest aan het kindergebeuren gekoppeld, dat uitgroeit tot een tweedaags festijn op zaterdag en zondag. In 1897 krijgt het Schoolfeest een vaste stek op de Höfte, een grasveld in het centrum van Goor. In 1924 wordt er voor het eerst een Optocht voor volwassenen georganiseerd.

De Schoolfeestweide was eigendom van de textielfabrikant Jannink, die in 1938 de Schoolfeestweide aan de gemeente schenkt. Aan deze schenking wordt een belangrijke voorwaarde verbonden: de weide moet een plek voor het School- en Volksfeest blijven en voor sport-, spel-, en muziekevenementen.

In 1946 werd een nieuw element toegevoegd: de Bejaardentocht. Tot 1960 werd het Goorse School- en Volksfeest georganiseerd door de plaatselijke notabelen. Om niet van hen afhankelijk te zijn en om de toekomst van het Schoolfeest beter te waarborgen, is toen de Stichting Goors School- en Volksfeest opgericht die sindsdien de organisatie van dit gebeuren verzorgd.

Aanvankelijk werden de wagens voor Optocht gebouwd bij fabrieken en bij boeren, maar dat werd in de jaren 80 steeds moelijker. Om te voorkomen dat door gebrek aan bouwruimte er minder optochtdeelnemers zouden komen of zelfs helemaal geen Optocht meer zou zijn, heeft de Stichting op het plaatselijke bedrijventerrein een eigen hal gekocht waar de optochtdeelnemers voortaan konden bouwen.

Borgingsacties

2022-2025

 • Up to date houden van de website en de social media door de PR-commissie.
 • Documentaire afmaken, zodra dit weer mogelijk is.
 • Meewerken aan het leerplan voor basisscholen over erfgoed via Culturele basisvorming Hof van Twente, bij het ontwikkelen en over het School- en Volksfeest vertellen.
 • Nieuwe inwoners informeren over het School- en Volksfeest, bijv. door nadere uitleg hierover te geven bij inburgeringscursussen.
 • Doorgaan met aanleggen en bijhouden van archief in eigen hallen. Nieuwe bronnen aanboren voor historisch materiaal, zoals bijv. Delpher.
 • Goede contacten onderhouden met gemeente (Hofoverleg) en Veiligheidsregio op diverse momenten in het jaar.
 • Het belang van het open karakter blijven benoemen bij bevoegde instanties, zoals gemeente, politie en brandweer: het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen (geen entree).
 • Zorg/aandacht blijven houden voor vrijwilligers door middel van het onderscheiden van jubilerende vrijwilligers en het organiseren van een feestavond voor vrijwilligers.
 • Jongeren betrekken bij het feest. Aandacht geven aan persoonlijke groei / kracht/ ontwikkeling van jongeren binnen onze organisatie door ze verantwoordelijkheid te geven.
 • Door samenwerking met andere (meer ervaren vrijwilligers) kunnen vaardigheden van jongeren tot ontwikkeling komen, bijv. bij nieuwe wagenbouwgroepen.
 • Alert blijven op ongewenst gedrag, zoals alcoholgebruik onder 18 jaar en roken in openbare gelegenheden, zoals de feesttent; gebruik van lachgas en drugs tijdens evenementen; discriminerende uitingen in optochten. Acties: Huisregels duidelijk zichtbaar, polsbandjes voor alcoholverkoop, cameratoezicht en beveiligers.

Contact

Stichting Goors School- en Volksfeest
Herman Heijermansstraat 20
7471 DL
Goor
Overijssel
Website