Procedure

Lees hier meer over het aanmelden van je immaterieel erfgoed voor het Netwerk, de Inventaris of het Register

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Maak je immaterieel erfgoed zichtbaar via het netwerk.

Criteria

 1. Het is levende cultuur die voortgezet wordt door een opeenvolging van beoefenaars: van generatie op generatie en van persoon op persoon.
 2. De beoefenaars zien deze cultuur als erfgoed.
 3. Het is dynamisch erfgoed: de beoefenaars zijn zich bewust van de veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de toekomst.
 4. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld voor het Netwerk door een beoefenaar of betrokkene.
 5. Het immaterieel erfgoed is niet in strijd met de internationale instrumenten inzake mensenrechten en botst niet met de Nederlandse wetgeving.
 6. Het welzijn van (bij het immaterieel erfgoed betrokken) dieren wordt niet geschaad.

Procedure

 1. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld door beoefenaars of betrokkenen. Zij maken daarvoor een account aan op de website van het Kenniscentrum.
 2. De beoefenaars of betrokkenen vullen online het aanmeldformulier in. Zij geven hierbij aan de verklaring met betrekking tot mensenrechten, diversiteit en dierenwelzijn te onderschrijven.
 3. De aanmelding wordt zichtbaar op de website na goedkeuring door het Kenniscentrum, die controleert of de aanmelding aan de criteria voldoet.

 

Meld je immaterieel erfgoed hier aan voor het Netwerk

 

Schaapskudde

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Maak een erfgoedzorgplan en werk samen aan actieve borging van je immaterieel erfgoed.

Criteria

 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor het Netwerk.
 2. Het immaterieel erfgoed wordt door of samen met de betrokkenen of beoefenaars ervan voorgedragen voor de Inventaris.
 3. De betrokkenen/beoefenaars willen het immaterieel erfgoed toekomst geven, ze willen het doorgeven aan nieuwe generaties.
 4. In het erfgoedzorgplan laten de betrokkenen/beoefenaars zien dat ze nagedacht hebben over de toekomst van hun erfgoed. Zij maken inzichtelijk wat ze nu al doen en wat ze gaan doen om hun immaterieel erfgoed toekomst te geven. Waar nodig worden aanvullende acties benoemd om knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen.
 5. Het erfgoed is dynamisch, wat betekent dat het met de tijd mee kan veranderen. De betrokkenen/beoefenaars staan open voor deze dynamiek.

Procedure

 1. De beoefenaars of betrokkenen geven (in samenspraak met de beoefenaars) bij het Kenniscentrum aan dat zij hun immaterieel erfgoed willen voordragen voor plaatsing op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 2. Het Kenniscentrum controleert kort of het immaterieel erfgoed aan de criteria voldoet.
 3. De beoefenaars volgen de cursus ‘Het opzetten van erfgoedzorg’ die het Kenniscentrum organiseert en die bestaat uit drie dagdelen. Hierin wordt uitleg gegeven over het UNESCO Verdrag, de Inventaris en erfgoedzorg.
 4. De beoefenaars schrijven zelf hun erfgoedzorgplan: hiervoor worden de formulieren voordrachtformulier en erfgoedzorgplan gebruikt. Hierbij kunnen de adviseurs van het Kenniscentrum ondersteuning bieden.
 5. Na de drie bijeenkomsten is het erfgoedzorgplan af en wordt het, met het voordrachtformulier voorzien van handtekeningen en bijlagen, voorgelegd aan de onafhankelijke Toetsingscommissie. Die toetst de voordracht en het erfgoedzorgplan en adviseert de bestuurder van het Kenniscentrum om het immaterieel erfgoed bij te schrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 6. De Toetsingscommissie kan een voordracht aanhouden met de vraag om aanvullende informatie. Na aanvulling wordt de voordracht opnieuw getoetst door de commissie.
 7. Na besluit door de bestuurder kan het immaterieel erfgoed worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 8. Elke twee jaar worden erfgoedzorg en borgingsactiviteiten geëvalueerd door de beoefenaars en wordt het erfgoedzorgplan ge-updatet.

 

Caribisch carnaval

 

Register van inspirerende voorbeelden 

Wees een voorbeeld en deel je kennis.

Criteria

 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor de Inventaris.
 2. De beoefenaars/betrokkenen hebben een voorbeeld stellende manier gevonden om het eigen immaterieel erfgoed te borgen. Dit kan betrekking hebben op het samenspel van de gehele borging maar ook op bepaalde onderdelen van de borging.
 3. Deze borgingsmethode heeft de potentie om ook andere door betrokkenen/beoefenaars van immaterieel erfgoed gebruikt te worden.
 4. De beoefenaars verklaren zich bereid om hun borgingsmethodieken door te geven en te presenteren aan andere erfgoed beoefenaars.

 

Procedure

 1. Het Kenniscentrum signaleert goede voorbeelden van borging waarvan zij denkt dat deze voorbeeldstellen kan zijn. Zij bespreekt de mogelijkheden rond opname in het Register met de betreffende beoefenaars/betrokkenen. Of: De beoefenaars/betrokkenen maken bij het Kenniscentrum kenbaar dat zij een borgingsmethode hebben waarvan zij denken dat deze voorbeeld stellend is. Hiervoor dienen zij een beschrijving in van de betreffende borgingsmethode van maximaal 250 woorden.
 2. Het Kenniscentrum controleert of de borgingsactie(s)/methode aan de criteria voldoet.
 3. De beoefenaars volgen de cursus ‘Goede voorbeelden van borging inzichtelijk maken’ die het Kenniscentrum organiseert. Hierin wordt uitleg gegeven hoe de betreffende borgingsmaatregel inzichtelijk en overdraagbaar gemaakt kan worden, zodat andere immaterieel erfgoedgemeenschappen deze ook (gedeeltelijk) kunnen toepassen.
 4. Het Kenniscentrum beoordeelt of de beschreven methode duidelijk is beschreven en overdraagbaar is.
 5. De betreffende borgingsmethode wordt ingeschreven in het Register van goede voorbeelden van borging (niet het betreffende immaterieel erfgoed zelf).

 

Alle rechten voorbehouden