De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Water is ‘thuis’ voor waterbewoners. In Nederland drijven er zo’n 12.000 woonboten in landschappen en in en rondom havensteden. Er is de woonark met betonnen, stalen of kunststof bak, waarin veruit de meesten wonen, er is de schark, een romp van een varend schip met opbouw waarin gewoond wordt, en er zijn varende woonschepen. Van oudsher hebben de meeste woonschepen een houtskelet bouw.

Creatief met ruimte omgaan is een vereiste wegens het kleine woonoppervlakte, en veel schepen hebben een eigen stroom- en watervoorziening. Sommige waterbewoners wonen in varende historische schepen en onderhouden deze ook. Zij hebben hiervoor kennis nodig van ambachten zoals klinken, staaldraad splitsen, huidgangen krom branden en lijnen splitsen. Het kunnen varen met hun thuis geeft voor hen een extra dimensie aan het waterwonen.

Naast dat het een manier van huisvesting is, is waterwonen een manier van leven. De basisvoorzieningen vragen om meer inzet. Het is zaak om te blijven drijven, als het stormt moeten de kabels en landvasten in de gaten gehouden worden en de energievoorziening moet ’s winters vorstvrij gehouden worden. Het leven op water vraagt om zelfredzaamheid, creativiteit en improvisatievermogen. Waterbewoners moeten kunnen omgaan met de elementen, verschillende seizoenen en het wisselend waterpeil, maar ze genieten bovenal van het water zo dichtbij. Water is voor velen van hen ‘een eerste levensbehoefte’. Het uitzicht op het water is rustgevend en het bijzondere weerkaatsende licht is een prachtig schouwspel.

Binding met watersporten en de beroepsvaart speelt ook een rol. Wie in een schippers- of vissersfamilie opgroeit heeft van jongs af aan kennis van water, weer en wind. De kreet “niets in het water gooien!” is een bekende uitroep, en het milieubewustzijn is groot. Het water delen met andere waterbewoners zoals eenden, watervogels etc. zorgt voor verbinding met de natuur en de wens om er zorg voor te dragen.

Beoefenaars en betrokkenen

Naar schatting wonen er in Nederland zo’n 25.000 mensen op het water. Sommige groepen woonboten vormen kleine buurtschappen, waarbij de sociale cohesie, met onderling respect en acceptatie voor elkaars ‘eigenheid’, het omkijken en zorgen voor elkaar normaal is. Bijvoorbeeld door elkaar te helpen met praktische problemen, zoals bevroren waterleidingen, bij storm, en samen diesel inkopen voor varende schepen. De gemeenschap heeft elkaar nodig, wat samenwerking en behulpzaamheid vanzelfsprekend maakt.

Waterbewoners zijn uiteraard geen homogene groep maar zijn naar eigen zeggen net zo divers als ‘landrotten’. Toch ervaren ze een sterke onderlinge band. “We vormen met zijn allen een minderheid, die de gezamenlijke, unieke, vaak niet uit te leggen ervaring deelt hoe fijn en bijzonder het is om door 'weer en wind' op het water te wonen.” Men kiest bewust voor het leven op het water, vanwege binding met de natuur en water, leven met de elementen en vrijheidsgevoel, scheepsambachten en het varen en wonen op historische schepen.

De Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland heeft de voordracht namens de gemeenschap gedaan.

Geschiedenis en ontwikkeling

Alle havens in Nederlandse dorpen en steden stonden vroeger via het water met elkaar in verbinding. Deze waterroutes werden eeuwenlang gebruikt om goederen, mensen en dieren te vervoeren. Nederland kent door deze rijke watergeschiedenis een grote variëteit aan historische schepen en woonboten.

Het wonen op schepen is ontstaan in de binnenvaart. Ook woonden er mensen op schepen die seizoenswerk verrichten, of tijdelijk werk deden bij bijvoorbeeld de waterstaatkundige werken, inpoldering en bruggenbouw. Elke modernisering in de vrachtvaart (overgang van hout naar staal, schaalvergroting) leverde nieuwe geschikte rompen op om te verbouwen tot woonboot.

Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog nam het waterwonen toe. Men zag in afgedankte schepen een goede en goedkope mogelijkheid om woonruimte te creëren. In de jaren zestig en zeventig was de toestroom het grootst. Steeds meer ijzeren en stalen schepen en boten werden vervangen door drijvende betonnen bakken. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw doet de watervilla haar intrede. Momenteel is er veel aandacht voor het duurzaamheids-  en het huisvestingsvraagstuk. Kan wonen op het water aan beide bijdragen?

Borgingsacties

2023-2025

  • Een bundeling van kennis rondom waterwonen maken door middel van een handboek, met daarin onder andere informatie over waterwonen in omgevingswetgeving; informatie van waterwoon-organisaties zoals de landelijke woonboten organisatie; en het rapport: ‘Een trotse toekomst voor het waterwonen’
  • Dit handboek aanbieden aan nieuwe waterbewoners, Vereniging Nederlandse Gemeentes, andere overheden, banken en verzekeraars
  • Archieven en documentatie, nu veelal versnipperd, in kaart brengen
  • Meer kennis vergaren op het gebied van waterwoningen verduurzamen
  • Een netwerk opbouwen via LinkedIn, Facebook, Zoomvergaderingen en zo verbintenis bewerkstelligen tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ waterwonen, oftewel het stimuleren van oude en nieuwe subculturen waterwonen met uitwisseling van (duurzame) ideeën
  • Onderzoeken of wonen op het water een uitkomst is voor lageinkomens, zoals studenten en sociale starters, naar voorbeeld van de Denemarken drijvende containerwoningen en de Duurzame Wikkelboat
  • In overleg met hypotheekverstrekkers om te onderzoeken of zij financieringsmogelijkheden zien m.b.t. het duurzaam waterwonen, idem voor verzekeringsmaatschappijen

Contact

Stichting behoud cultuur waterwonen in Nederland
Aalsmeer
Website