Margreet Elfring

PR erfgoedwaterwonen.nl

Stichting behoud cultuur waterwonen in Nederland

Contact

Aalsmeer
Website
06-15941811

Betrokkenheid

Onze missie
De stichting is opgericht door de zussen Nanette en Margreet Elfring vanwege het feit dat waterwonen nog steeds onder druk staat en dat vinden wij vreemd.
We willen een zo breed mogelijk publiek informeren omtrent onze cultuur, deze behouden en versterken. Uit de enquête kwamen daarvoor leuke ideeën: een waterwoontentoonstelling (er is al een woonbootmuseum), wandelroute, landelijke open waterwonendag (net als open molendag), film maken, plaatselijk meer contact met de gemeente.

We willen de gewoonten en gebruiken doorgeven aan jongere generaties en daar weer nieuwe aan toe te voegen, daarop voort te bouwen. Zodat waterwonen duurzaam ingebed wordt in én oplossingen biedt aan een steeds veranderende moderne samenleving. 

De toekomstige generatie wil ook graag waterwonen. Betaalbaarheid, financiering en nieuwe ligplaatsen zijn hiervoor belangrijke basisvoorwaarden. Waterwonen is niet alleen onderdeel van onze cultuur, maar ook heel logisch in waterrijk Nederland, zeker vanwege de klimaatbestendigheid en krapte op de woningmarkt van dit moment. We willen daarom een landelijk beleidskader krijgen, als leidraad om het waterwonen positief te benaderen. 

Om als waterbewoners gelijk behandeld te worden en gelijke kansen te krijgen, met name op het gebied van huisvesting. Maar ook daar waar het gaat om discriminatie bij het afsluiten van verzekeringen en het verkrijgen van hypotheken. Wij vragen dan ook van onze overheid en marktpartijen “omdenken” en juist onze woonvorm te omarmen en te zien als deel van een oplossing. En door te faciliteren te voldoen aan de waterwoon-behoefte Nederlanders.

 Belangrijk daarbij is dat we alles benaderen vanuit een positieve insteek. Vanuit trots op onze cultuur. En zo in het nieuws te komen.

Kijk op onze website www.erfgoedwaterwonen.nl voor meer informatie en inspiratie. Hierop staan ook al onze waterwoon-communities en verdere informatie over onze cultuur en manier van wonen: een zee aan boeken, taal en leuke links. Uiteraard kunt u ons ook vinden op social media.

 

Media