Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

 

In 1970 werd Aktiegroep Het Oude Westen opgericht. In die tijd werd er actie gevoerd voor het behoud van goede sociale woningen en het tegenhouden van grootschalige plannen voor sloop. De stadsvernieuwing kwam op gang en de bewoners konden er blijven wonen. Vanaf die tijd zijn bewoners vanuit Aktiegroep Het Oude Westen betrokken bij het mooier, leuker en beter maken van hun wijk. Het is een wijk waar bewoners trots zijn om met meer dan 170 nationaliteiten samen te wonen.

Een veelkleurige mix van bewoners voelen zich verbonden met Aktiegroep Het Oude Westen dat in een pand midden in de wijk is gevestigd. Bewoners lopen er gemakkelijk naar binnen met een vraag, zorg of idee. Ze ontmoeten elkaar op het Wijkplein aan de koffietafel waar verbindingen worden gelegd en nieuwe plannen gesmeed. Nieuwkomers worden uitgenodigd mee te doen, ook zij brengen hun kennis en kunde mee.  Met elkaar worden er activiteiten en projecten opgezet rond duurzaamheid, hergebruik en vergroening. Zoals het vergroenen van de straten en daken, het planten van bomen en ander groen in de wijk en hergebruik van spullen en materialen. Ook wordt er meegedaan met landelijke en stedelijke projecten zoals Rotterdam Circulair, het Rotterdams Weerwoord, Duurzaam 010, het realiseren van collectieve zonnedaken en bewustwording rondom energiegebruik. Bewoners worden door medebewoners geholpen met het invullen van papieren, hun vragen over hun energiezuiniger leven en over wonen. Als er iets speelt in de wijk, weet men elkaar te vinden en wordt er actie ondernomen. Zoals projecten rondom ouderenhuisvesting, drugsproblemen, klachten over woningen, parkeren. Daarnaast worden er gezellige, culturele en informatieve bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn terugkerende rituelen waar met veel plezier naar wordt uit- en op terug gekeken. Al deze projecten en activiteiten dragen bij aan verduurzaming, recyclen en vergroening. Bewoners werken samen aan een fijne wijk wat de sociale cohesie bevordert. Problemen worden bespreekbaar gemaakt en waar mogelijk gezamenlijk opgelost. Bewoners zoeken elkaar op en werken samen, hierdoor is de veerkracht en de onderlinge solidariteit in de wijk vergroot.

Vrijwilligers houden het pand vijf dagen per week open en de koffie staat altijd klaar. Aktiegroep Het Oude Westen geeft tien keer per jaar Buurtkrant Oude Westen uit en heeft een eigen Ruilpunt, Wijktuin, Dierenhof, het Wijkplein en de Werkplaats Duurzaam.

De afgelopen 50 jaar is er veel verbeterd en gerealiseerd in de wijk, op het gebied van samenlevingsopbouw, ontwikkeling en innovatie. Aktiegroep Het Oude Westen heeft een eigen plek in Rotterdam en worden gezien door het bestuur van Rotterdam. We blijven toekomstplannen maken, voegen ons naar nieuwe ontwikkelingen en verbinden nieuwe instroom actief aan de wijk.

 

Contact

Aktiegroep het Oude Westen
Rotterdam
Website