De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Een duif kan aan wedstrijden meedoen als hij goed getraind is. De training start, als de jonge duif zelfstandig kan vliegen, door verkenning van de directe omgeving die steeds verder weg voert van het hok, tot er steeds grotere afstanden gevlogen worden. De duiven kunnen dan tussen ongeveer maart en september meedoen aan speciaal georganiseerde wedstrijden, waarbij ze weggebracht worden naar een start plek en daar allemaal tegelijk losgelaten. De afstand varieert van 25 tot soms wel 1200 km. Het vervoer van de duiven vindt plaats in speciale vrachtwagens die ingericht zijn voor duiven, met voer en water toevoer en goede ventilatie. De duiven worden tijdens een wedstrijd door middel van een chip in hun ring on-line gevolgd. De duif die het snelst weer in het eigen hok terug is, heeft gewonnen. Er kunnen ook met meerdere wedstrijden punten worden gehaald, waardoor er een competitie ontstaat. Er zijn competities op verschillende niveaus (vereniging, regionaal, afdeling, landelijk).
Als er geen vluchten georganiseerd kunnen worden, in de maanden oktober t/m februari, worden door veel verenigingen tentoonstellingen gehouden. De duiven worden beoordeeld door speciaal opgeleide keurmeesters. De mooiste duif wint een prijs.

Beoefenaars en betrokkenen

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie is een overkoepelende organisatie die de belangen van postduivenhouders behartigt. De organisatie heeft elf afdelingen over heel Nederland verspreid. Zo'n 19.000 duivenliefhebbers, in ruim 700 verenigingen, in 11 afdelingen, zijn bezig met hun sport. Daarnaast zijn er o.a. vervoerders en wedstrijd-officials betrokken bij de duivensport, evenals dierenartsen en voermakers en -mengers.

Geschiedenis en ontwikkeling

De postduivenhobby waarbij men wedstrijden ging houden, is tussen 1815 en 1825 in België ontstaan. Vanuit België verspreidde de hobby zich over Europa en ook in Nederland werd het houden van duiven populair. In de Tweede Wereldoorlog werd het houden van postduiven door de Duitse bezetter verboden. De postduif werd door het leger en het verzet namelijk gebruikt om te communiceren. Na de oorlog was het juist weer een bezigheid waar heel veel Nederlanders hun heil in vonden. Met name in de volksbuurten hield eigenlijk iedereen zich bezig met de sport. In 1947 werd ook de nationale organisatie opgericht, de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Na de oorlog waren er meer dan 100.000 mensen die de hobby beoefenden. 20 jaar geleden waren dat er nog 60.000. Waar de duivensport vroeger een echte volkssport was, wordt tegenwoordig de hobby beoefend in alle lagen van de bevolking.

Van oudsher worden kregen duiven voor een wedstrijd een gummi ring om, die bij binnenkomst zo snel mogelijk afgedaan werd en geklokt om de tijd te bepalen. Sinds iets meer dan 15 jaar wordt nu meestal gebruik gemaakt van chips en een digitale klok. De duif krijgt een ring met chip om de poot. Bij het hok ligt een antenne die verbonden is met een digitaal systeem. Loopt de duif over de antennne, dan registreert de klok dat de duif thuis is.
Op dit moment zijn de ontwikkelingen al zo ver, dat het mogelijk is de thuiskomst van de duiven, online te volgen.

Vroeger was het heel gewoon om vluchten te organiseren met postduiven, tegenwoordig wordt wedstrijdsport met dieren door sommigen met argusogen bekeken. Welzijn van dieren is belangrijker geworden. De postduivensport is zich daarom ook meer bezig gaan houden met het welzijn van de duiven. Er is een wetenschappelijke commissie die bekijkt wat duiven wel en niet aankunnen.

Borgingsacties

2022-2025

 • De Duivensport Olympiade in 2024 organiseren in Nederland. 
 • Zorgen dat er korte lijnen zijn met de Ministeries in Den Haag om tijdig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.
 • Een nieuwe website bouwen.
 • Tijdens de aanloop naar de Olympiade in 2024 veelvuldig aandacht vragen voor de duivensport.
 • Informatie over de duivensport sturen naar de regionale kranten en huis aan huis bladen. 
 • Leden tevreden houden door brainstormsessies over urgente onderwerpen zoals vlieggebieden en mate van professionalisering.
 • Vroegtijdig op de hoogte zijn van nieuwe wetgeving over dierenwelzijn.

2017-2021

 • Nationale Dagen voor postduivenhouders gratis toegankelijk make nvoor iedereen. Dit om zoveel mogelijk leden en  niet-leden naar deze dagen te laten komen en zo met elkaar in contact te laten komen.
 • De vooroordelen die over postduivensport bestaan ontkrachten via de informatie op de website.
 • Informatiemateriaal verspreiden aan scholen, voor evenementen.
 • Informatie verspreiden via de website en site uitbouwen met informatie over het erfgoed. Hierdoor de duivensport zo breed mogelijke bekendheid geven, zodat er ook nieuwe aanwas komt.
 • De ontwikkelingen volgen voor wat betreft automatisering en digitalisering. 
 • Project promotiehokjes uitvoeren: nieuwe leden een hokje in bruikleen geven en begeleiden voor twee jaar. Op deze manier kunnen nieuwe leden een goede, betaalbare start maken.

Contact

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD
Arnhem
Gelderland
Website