Immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving

Ondernemers, vrijwilligers en culturele organisaties als ‘custodians’

Participatie Samenwerking Superdiversiteit Stedelijke omgeving Diversiteit Vrijwilligers

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland deed onderzoek naar (het borgen van) immaterieel erfgoed in een superdiverse context. Hiernaast vind je het verslag van een verkenning in Rotterdam, Utrecht en Arnhem, waarin de beheerdersrollen van een drietal uiteenlopende groepen beschreven wordt: de immaterieel erfgoedgemeenschappen, de ondernemers in een superdiverse wijk en tenslotte culturele instellingen, die als middelaar kunnen (en willen) optreden.

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden