Museumpeil Special Immaterieel Erfgoed en Musea

Musea Samenwerking Participatie Diversiteit Superdiversiteit Stedelijke omgeving UNESCO

Deze editie van Museumpeil is gemaakt door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) en Museumpeil. We willen hiermee musea in Nederland en Vlaanderen informatie te bieden over ‘betrouwbaar’ immaterieel erfgoed. We hopen hen zo te inspireren en aan te moedigen tot meer participatie met immaterieel erfgoedgemeenschappen en zo de komende jaren bij te dragen aan de uitvoering van het UNESCO-2003 Verdrag. Dat zal zeker leiden tot een herbezinning op de betekenis van de rol van musea in de hedendaagse samenleving en mogelijk tot een herziening van de internationale museumdefinitie.

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden