Ruimte voor immaterieel erfgoed

Beleid Gemeente Overheid Participatie Wet- en regelgeving

Van kermis tot processie. Van Zomercarnaval tot Chinees Nieuwjaar. Immaterieel erfgoed geeft kleur aan ieders leven. De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is met specifieke locaties. Wil je aan de slag met de omgevingsvisie en het omgevingsplan en zoek je handvatten hoe je immaterieel erfgoed hierin een plek kunt geven? Deze brochure biedt praktische tips en inspirerende voorbeelden uit diverse gemeenten.

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden